وکالت در حق طلاق

4.11 از 5 بوسیله 36 رای

اعطای وکالت در طلاق به زوجه

اگر زوج به زوجه برای طلاق وکالت بدهد، او می‌تواند بدون حضور شوهر خود به کمک وکیل برای طلاق توافقی اقدام کند. بهتر است وکالت اعطا شده به زوجه به صورت مطلق باشد،‌ چراکه وکالت مشروط و معلق به راحتی قابل اجرا نیست و زوجه باید ابتدا ثابت کند که شرط ذکر شده در سند وکالت محقق شده تا بتواند از وکالت اخذ شده استفاده کند.

یک نکته قابل ذکر این است که در حقوق چیزی تحت عنوان انتقال حق طلاق معنا ندارد. زیرا حق طلاق متعلق به مرد است و قابل واگذاری نیست. آن‌چه که زوج به زوجه می‌دهد،‌ وکالت در طلاق است. به این معنی که زن می‌تواند به وکالت  از شوهر، از او طلاق بگیرد.

اعطای وکالت طلاق به زوجه، ضرری برای زوج به همراه ندارد. زیرا این وکالت به معنی سلب حق طلاق از مرد نیست. به عبارت دیگر، مرد همچنان می‌تواند از همسر خود طلاق بگیرد و با وکالت، صرفا به زوجه نیز این امکان را می‌دهد.

در نهایت لازم به ذکر است که حتی اگر وکالت در طلاق در سند ازدواج ذکر شده است، باز هم زوجین برای رسمی کردن آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. زیرا در عمل بسیار دیده شده که اجرایی کردن طلاق از سوی زوجه زمانیکه وکالت در طلاق صرفا در عقدنامه ذکر شده، با مشکل مواجه شده است.

مراحل طلاق با داشتن وکالت

اگر وکالت در طلاق زوجه، کامل باشد در حال حاضر در شهر تهران با توجه به رویه دادگاه ها، در کمتر از یک هفته دادنامه طلاق توافقی صادر می شود و پس از آن زوجه در ظرف ۳ ماه با در دست داشتن حکم دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) و وکالت در طلاق، می تواند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت آن مراجعه کند.

نکته ای مهم در مراحل طلاق با داشتن حق طلاق باید در نظر داشت این است که اگر زنی در وکالتنامه، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را نداشته باشد بیشتر دادگاه ها قطعیت گواهی عدم امکان سازش را موکول به گذشتن مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی یعنی ۴۴ روز بعد می کنند.

حق توکیل به غیر در وکالتنامه طلاق

دانستن این موضوع ضروری است که اگر زن از مرد، وکالت در طلاق داشته باشد ولی در برگه وکالتنامه عبارت “حق توکیل به غیر” نیامده باشد عملا آن وکالتنامه بی معنی است. حق توکیل به غیر یعنی وکالت دادن به شخص دیگر. طی  پروسه استفاده زن از وکالتنامه طلاق، گرفتن یک وکیل دادگستری پایه یک برای مرد اجباری است زیرا با توجه به اینکه فقط وکلای دادگستری می توانند اقدامات مربوط به دادگاه را انجام دهند زوجه برای طلاق گرفتن از این طریق، باید به ازای حضور نداشتن زوج در دادگاه برای او وکیل انتخاب کند تا پروسه اخذ طلاق طی شود.و “حق توکیل به غیر” در پی گرفتن وکیل دادگستری مطرح می شود.

ارتباط 24 ساعته با وکیل طلاق توافقی

در هنگام ثبت و تنظیم وکالت در دفاتر اسناد حتماً باید سه مورد زیر در داخل وکالت‌نامه نوشته شود:

* حق توکیل به غیر دارد

* حق عزل وکیل را ندارد

* حق ضم وکیل را ندارد

وکالت درطلاق یا همان گرفتن حق طلاق ازطرف زوج به زوجه به دو صورت است

اول اینکه به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود .نمونه شرط وکالت طلاق ضمن عقد نکاح.

دوم اینکه زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.

وکالت طلاق از طرف زن به شوهر

حق طلاق به مرد یعنی عکس آنچه که در بالا گفته شد. در این مورد نیز مشکل قضایی وجود ندارد و زن می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل به جهت مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد.

اگر چه که این وکالت کم دیده می شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج، وکیل زوجه می شود، آزمایش بارداری یا بکارت است. که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد. معمولا این نوع وکالت زن در طلاق به شوهر یا شخص دیگر در مواردی است که زن خارج از کشور است. زوجه به سفارت ایران در کشور محل اقامت مراجعه می کند و وکالت برای طلاق تنظیم میکند.

نکته مهم : در این مورد ابتدا به سامانه میخک مراجعه می شود. توصیه میکنیم که زوجه وقتی که می خواهد اصل مدارک و وکالتنامه طلاق را به ایران ارسال کند یک تست بارداری به زبان انگلیسی هم برای شخص مورد نظر در ایران پست کند، عزیزان خارج از کشور می توانند به وکلای مجرب گروه پارسای وکالت بدهند.

آیا وکالت در طلاق با حق طلاق فرق دارد!

وکالت سند رسمی ای است که در دفترخانه توسط شوهر امضا و به زوجه داده می شود. اگر این وکالت با اختیارات کامل برای زوجه باشد جهت درخواست زوجه برای طلاق استفاده می شود و در این مورد، ثبت طلاق  در هریک از مراحل قانونی بدون نیاز به حضور زوج است. 

طرفین در اینجا باید به مواردی توجه کنند از جمله اینکه این وکالت بلا عزل است یا نه، اینکه اختیار قبول ما بذل (مهریه، نفقه، اجرت المثل، …) در وکالتنامه آمده یا خیر، اینکه اختیار اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه قید شده یا نه  و آیا طرفین برای بذل کل مهریه توافق کرده اند یا نه. 

تفاوت حق طلاق و وکالتنامه طلاق باید گفت حق طلاق طبق مواد 1119، 1129، 1130 قانون مدنی با مرد است و زن فقط طی شرایط خاصی می تواند حق طلاق داشته باشد و یا اینکه این حق در ابتدا و ضمن عقد نکاح در محضر به زوجه داده  می شود.

آیا زوج میتواند وکالت در حق طلاق را از زوجه پس بگیرد؟

 برای اطمینان از قابل اجرا شدن شرط واگذاری حق طلاق یا وکالت در طلاق بایستی آن را به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم دیگری مقید ساخت زیرا در صورتی كه مفاد شرط به صورت شرط فعل بیان شود مرد ممكن است متعاقباً زن را وكیل در امر طلاق دادن خودش بنماید؛ ولی قبل از انجام مفاد وكالت توسط زوجه و مطلقه كردن خود با توجه به جایز بودن عقد وكالت زن را عزل كند و بدین صورت شرط نیز بلااثر شود یعنی اگر وكیل نمودن زوجه توسط زوج شرط شود, این نوعی شرط فعل خواهد بود كه همان مفسده را به همراه خواهد داشت ولی اگر وكیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد ظاهر می شود حدود و بقای شرط تابع عقد اصلی خواهد بود و تا زمانی كه عقد اصلی فسخ و یا اقاله نشده شرط نتیجه در ضمن آن نیز اثر خود را خواهد داشت.

در صورت تبعیت از چنین شیوه ای حتی بدون رضایت زوج, زوجه می تواند با داشتن حق طلاق، طلاق بگیرد زیرا چنین وكالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می كند به گونه ای كه حتی شرط مزبور با توافق بعدی نیز وفق ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط نیست. البته امکان واگذاری حق طلاق ضمن وکالتنامه جداگانه رسمی بعد از عقد هم وجود دارد.

مزایای حق طلاق برای زن

اگر حق طلاق با زن باشد، بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد. برای اطلاع بیشتر در خصوص مراحل طلاق یا داشتن حق طلاق می توانید با ما تماس بگیرید و یا دیدگاه خود را در انتهای این مطلب درج نمایید.

آیا می شود شرطی ضمن حق طلاق گذاشت؟

بله خوب است که بدانید وکالت مذکور می تواند مشروط به وقوع امری گردد؛ مثلاً اگر مرد بچه دار نشد یا همسردوم اختیارکرد زن وکیل در طلاق ازجانب زوج باشد. همچنین وکالت می تواند به صورت مطلق هم باشد یعنی این که زن حتی بدون دلیل وبه صرف تمایل به طلاق بتواند از وکالت خود استفاده کند وبدون حضورشوهر طلاق بگیرد.

چرا وقتی وکالت برای طلاق  را داریم باید وکیل دادگستری داشته باشیم ؟

این را میدانیم که هرکسی می تواند برای امور حقوقی و اداری به  دیگری وکالت محضری بدهد ولی وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت در دفتر خانه از دیگری به جای او در دادگاه وکالت کند .

لزوماً می بایستی وکالت به وکیل صلاحیت دار دارای پروانه وکالت باشد از این رو وقتی مثلا زن از شوهر وکالتنامه به طلاق دارد در واقع وکالت دارد که برای او وکیل دادگستری انتخاب کند. اما خود زوجه میتواند وکیل نداشته باشد چون اساسا داشتن وکیل اختیاری است ولی به دفعات زوجه با وکالت برای طلاق به دفتر وکالت مراجعه کرده است و وکالتا از جانب شوهر و اصالتا از جانب خود دو وکیل انتخاب کرده است.

۱۰ نکته طلایی وکالت درحق طلاق

۱- وکالت طلاق بایستی حتما محضری  باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری بصورت جداگانه ۰

۲- وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد.

۳- اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

۴- طلاق توافقی تنها حالتی از طلاق است که داشتن وکیل پایه یک اجباری است و بدون حضور وکیل به جای آقا، خانم نمیتواند درخواست طلاق بکند.

۵- حق طلاق زن باید به صورت رسمی در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد و در صورتی که این اجازه از طرف آقا به صورت شفاهی باشد و یا در منزل تدوین شده باشد، اعتبار ندارد. حتی در صورتی که دو شاهد هم امضایش کرده باشند، همچنان قابل استناد نیست و باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد.

۶- نکته مهم در این مورد این است که وکیل فقط وکالت آقا را بر عهده خواهد داشت و از لحاظ قانونی اجازه ای برای وکالت از طرف خانم را نخواهد داشت. چون طبق قانون در یک دعوای حقوقی یک وکیل اجازه ندارد از جانب خواهان و خوانده وکالت کند.

۷- پس خانم باید در همه مراحل همراه وکیل حضور داشته باشد. در صورتی که خانم مایل باشد که در هیچ مرحله ای حاضر نباشد میتواند به یک وکیل دیگر وکالت دهد تا وکیل دوم به جای خانم حاضر باشد و در هیچ مرحلهای طلاق نیازی به حضور خانم و یا آقا نباشد.

۸- نمی توان با پیش بینی حق فسخ نكاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد (ماده 1069 قانون مدنی) دلیل آن این است كه عقد نكاح قبل از اینكه یك قرارداد صرفاً مالی باشد یك تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن قابل اعمال نیست اصولاً در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدی كه قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

۹- درطلاق توافقی زوجین میتوانند صورتجلسه توافقات خود را درهرزمان تغییر دهند درجلسه رسیدگی، قبل ازصدوررای،بعدازصدوررای قطعی دردفترخانه بدون نیاز به حضور مجدد در دادگاه 

۱۰- باید تاکید کنیم که زوجه دروکالتنامه، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی راحتما ذکرنماید.

این را میدانیم که هرکسی می تواند برای امور حقوقی و اداری به  دیگری وکالت محضری بدهد ولی وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت در دفتر خانه از دیگری به جای او در دادگاه وکالت کند .

لزوماً می بایستی وکالت به وکیل صلاحیت دار دارای پروانه وکالت باشد از این رو وقتی مثلا زن از شوهر وکالتنامه به طلاق دارد در واقع وکالت دارد که برای او وکیل دادگستری انتخاب کند. چنانچه تمایل دارید مراحل طلاق توافقی در بازه زمانی کوتاهتری انجام شود و یا تمایل ندارید شخصا در دادگاه حاضر شوید و یا این که فرصت پیگیری پرونده را ندارید، بهترین روش وکالت در طلاق توافقی است در این روش، با گرفتن وکیل دادگستری باتجربه در امور خانواده، می توانید همه امور را به وکیل طلاق توافقی بسپرید که در این صورت نیازی به حضور شما در هیچ یک از مراحل نیست.

  • دوشنبه 15 شهریور 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 4 دقیقه
  • 1526
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     یک   =   یک