انحصار وراثت و تقسیم تَرَکه

انحصار وراثت خط موبایل

انحصار وراثت خط موبایل

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

هر گونه اقدام نسبت به ماترک متوفی مستلزم گرفتن گواهی انحصار وراثت می باشد، در صورتی که خط موبایلی بنام متوفی باشد، وراث باید به همراه مدارک خود به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی مراجعه کرده، و انحصار وراثت خط موبایل را درخواست دهند، بعد از رسیدگی که اصولا ۴۰ تا ۴۵ روز طول میکشد، ورثه می توانند با گواهی انحصار وراثت به اداره دارایی و مالیات مراجعه کرده و خط موبایل را بنام وراث تنظیم نمایند، اما بعضا پیش آمده است که در دفاتر همراه اول گواهی انحصار وراثت کفایت می کند و نیازی به گرفتن گواهی پرداخت مالیات بر ارث نیست.

ادامه مطلب

انحصار وراثت پدر بزرگ

انحصار وراثت پدر بزرگ

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

برای گرفتن انحصار وراثت پدر بزرگ ورثه ابتدا می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا حضورا به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست گواهی انحصار وراثت پدر بزرگ را به ثبت برسانند. بعد از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی آغاز می شود و در صورتیکه مدارک کامل باشد، یک نوبت به مدت یک ماه نشر آگهی می شود، بعد از آن گواهی انحصار وراثت پدربزرگ صادر می شود.

ادامه مطلب

انحصار وراثت برادر ناتنی

انحصار وراثت برادر ناتنی

  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

اقدامات لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت در مورد برادر ناتنی همان مراحل انحصار وراثت توسط طبقه اول می باشد و تفاوتی در طبقات مختلف ارث وجود ندارد، وراث می توانند با تقدیم دادخواست انحصار وراثت به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه نموده، و با ارائه مدارک متوفی و وراث، رسیدگی به انحصار وراثت برادر ناتنی را درخواست نمایند. و اگر مدارک کامل بود یک نوبت یک ماهه نشر آگهی می شود و بعد از آن آماده صدور است.

ادامه مطلب

انحصار وراثت بدون شناسنامه متوفی

انحصار وراثت بدون شناسنامه متوفی

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

لازمه ثبت هر دادخواستی توسط متقاضی، تهیه مدارک و ارائه آن به مرجع قضایی می باشد. در اخذ گواهی انحصار وراثت نیز مدارک متوفی و کلیه وراث الزامی می باشد، گاها ممکن است مدارک وراث کامل نباشد و با مشکلاتی روبرو شوند، یا انحصار وراثت بدون شناسنامه متوفی باشد، در این شرایط به درخواست متقاضی شورای حل اختلاف از اداره ثبت احوال استعلام اخذ می نماید. بهتر است بدانیم که اگر مدارک وراث یا متوفی کامل نباشد این ابهام توسط استعلام از طریق اداره ثبت احوال مرتفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب

انحصار وراثت اقلیت های مذهبی

انحصار وراثت اقلیت های مذهبی

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

در مورد ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، احوال شخصیه آنها مانند مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، ارث و وصیت باید مطابق با دین خودشان تعیین تکلیف شود. انحصار وراثت اقلیت های مذهبی از لحاظ شکلی در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد، ولی از نظر ماهوی باید بررسی شود که دین مربوط به آنها چه حکمی در مورد وراث و میزان سهم الارث در انحصار وراثت اقلیت های مذهبی صادر می نماید.

ادامه مطلب

استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

یکی از مدارک مهم اخذ گواهی انحصار وراثت طبقه سوم تهیه استشهادیه می باشد. زمانی که وراث در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواست انحصار وراثت می نمایند باید استشهادیه را با مدارک ارائه دهند و اصل استشهادیه انحصار وراثت را در زمان رسیدگی به شعبه مربوطه تقدیم نمایند. استشهادیه را میتوان به دو روش تهیه کرد، با سه نفر شهود در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و استشهادیه گواهی امضاء شده را تهیه نمود یا اینکه سه شاهد را در شورای حل اختلاف حاضر نمودو نزد اعضای شعبه شهادت دهند.

ادامه مطلب

انحصار وراثت اسلحه شکاری

انحصار وراثت اسلحه شکاری

  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

تمام اموال بجا مانده از متوفی جزو ماترک محسوب می شود، برای تقسیم ارث اسلحه شکاری ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست انحصار وراثت اسلحه شکاری را در شورای حل اختلاف به ثبت رساند. و بعد از انجام مراحل مربوط به آن حدودا ۴۵ روز بعد گواهی انحصاروراثت اسلحه شکاری آماده می شود و میتوان نقل و انتقال مربوط به اسلحه شکاری متوفی را انجام داد.

ادامه مطلب

انحصار وراثت سهام عدالت

انحصار وراثت سهام عدالت

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

برای برقراری سهام عدالت متوفیان و واریز سود به حساب وراث اقدامات قانونی لازم است، اولین اقدام گرفتن گواهی انحصار وراثت سهام عدالت است. که با طرح دادخواست به شورای حل اختلاف اقامت متوفی شروع می شود، و بعد از گذراندن مربوط به مراحل انحصاروراثت سهام عدالت، وراث میتوانند به دفاتر پیشخوان مربوط مراجعه نمایند و درخواست خود را به ثبت برسانند.

ادامه مطلب

یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟

یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟

  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

در قوانین مربوط به ارث میزان ارث زن و شوهر بطور واضح مشخص شده است، در مورد ارث زن بعد از فوت شوهر، اگر مرد فرزند داشته باشد، فرقی نمی کند که فرزندان از همین زوجه یا از همسران دیگر متوفی باشد، زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد. اما یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟ قبل از میزان محاسبه یک هشتم ارث زن باید عنوان کنیم که اگر متوفی بیش از یک همسر داشته باشد همان یک هشتم ارث زن بین تمام همسران متوفی بصورت مساوی تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر کل ماترک متوفی ۲ میلیارد تومان باشد سهم الارث زن از دارایی ۲۵۰ میلیون تومان می شود. پس برای محاسبه یک هشتم ارث زن قیمت تمام اموال متوفی را تقسیم بر هشت نموده و ارث زن را محاسبه می نماییم.

ادامه مطلب

صفحه 3 از 9 از میانِ 74 انحصار وراثت و تقسیم تَرَکهگروه وکلای عدلجو