عده طلاق توافقی

3.75 از 5 بوسیله 61 رای

عده به معنی اینست که زن ، بعد از طلاق یا وفات شوهر اجازه ندارد تا چند ماه ازدواج نماید.

به این منظور که ممکن است پشیمان شوند یا به یکدیگر علاقه مند شوند یا به احترام سالهای زندگی مشترک و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از اختلاط نسل باید ایام عده نگه دارد . عده و انواع آن از قرار ذیل است ؛ 

عده طلاق دائم با توجه به نوع طلاق متفاوت است.

۱- عده طلاق رجعی که در ایام عده ، مرد میتواند به زن رجوع نماید ، ۳ طهر ( پاکی ) است .

۲- عده طلاق بائن که خود به چهار دسته تقسیم میشود ،  زن یائسه و باکره غیرمدخوله و طلاق خلع و مبارات .  در طلاق بائن ، زن یائسه و دوشیزه ای که در مدت ایام عقد یا نامزدی باکره بوده اند عده طلاق ندارد و نیاز به رعایت آن زمان بعد از طلاق نمی باشد.

۳- عده زن در طلاق بائن  ( مبارات و خلع  ) یا طلاق توافقی نیز ۳ طهر ( پاکی ) میباشد.

 

عده طلاق چند روز است؟

درطلاق و انواع مختلف آن ، با توجه به ذات طلاق عده آن متفاوت میباشد.این مطلب توسط وکیل متخصص خانواده تنظیم و تقدیم حضور میگردد ؛ 

طلاق به دو نوع بائن و رجعی تقسیم میشود.

۱- در طلاق رجعی ؛ زن باید بعد از اجرای صیغه طلاق ۳ طهر (سه حیض و پاکی از عادت ماهانه ) نگه دارد ، و اگر در ایام عده مرد رجوع ننماید ، طلاق به ثبت برسد.

۲- طلاق بائن ؛ در طلاق بائن نیز زن باید بعد از اجرای صیغه طلاق ۳ بار عادت ماهانه شود و پاک شود یعنی دقیقا مانند طلاق رجعی زن باید ، سه طهر عده نگه دارد. اما در طلاق بائن استثنائی وجود دارد ، عده ذکر شده فقط در خصوص زنی که طلاق آن از نوع خلع و مبارات میباشد صدق می نماید . زن یائسه که عادت ماهانه نمیشود  و دختر باکره که طلاق آن از نوع غیر مدخوله میباشد ، عده ندارند و نیازی به نگهداری عده نمیباشد. و میتوانند بعد از طلاق بلافاصله مجددا ازدواج نمایند.

 

نکته مهم؛  اگر زنی در سن حیض است، اما حیض نمی بیند یعنی به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، عده او سه ماه است.

عده طلاق زن باردار ؛ عده طلاق زن باردار با وضع حمل و زایمان به پایان میرسد.به شرط اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد ، والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز است. ضمنا عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در زن حامله تا وضع حمل است.

عده طلاق در عقد موقت یا صیغه منقطع ؛ در ازدواج موقت طلاق معنا ندارد ، عده آن بعد از انقضای مدت عقد یا بذل مدت از طرف مرد ، ۲ ماه پاکی بعد از حیض میباشد.و اگر زن به اقتضای سن عادت ماهانه نشود باید ۴۵ روز عده نگه دارد.

عده سه ماه و ده روز

 

همانطور که اشاره کردیم عده طلاق در صورتی که زن یائسه و باکره نباشد  ، ۳ طهر یعنی سه مرتبه حیض ببیند و پاک شود . اما اگر زن به اقتضای سن عادت ماهانه نشود باید سه ماه عده نگه دارد ، اما این موضوع که زن با طلاق باید سه و ماه و ده روز عده نگردد کاملا اشتباه و برخلاف قانون میباشد ، فقط عده وفات مدت آن چهار ماه و ده روز میباشد.

 

اگر زنی عده نگه ندارد 

با توجه به این امر که ایام عده در فسخ نکاح دائم ، وفات شوهر ، طلاق یکسان نبوده باید به این توضیح بپردازیم که زن تا چه مدت باید عده نگه دارد و با مرد دیگری ازدواج ننماید ، و اگر عده تمام نشده بود و چه از روی آگاهی چه ناآگاهی ازدواج مجدد نمود چه عواقب قانونی و شرعی به دنبال دارد.

همانطور که می دانیم ، عده در نکاح دائم سه طهر میباشد ، یعنی زن باید سه مرتبه عادت ماهیانه شود و پاک شود ، تا از عده مرد خارج شود. ولی این حکم در مورد زن یائسه و دخترانی که باکره هستند ، صدق نمی نماید و میتوانند بلافاصله ازدواج نموده و عده نگه ندارند. اما زنانی که بر حسب سن باید عادت ماهانه شوند ولی بر حسب بیماری حیض نمی بینند ، باید سه ماه کامل عده نگه دارند. اما عواقب نگه نداشتن عده در نکاح دائم طبق قانون مدنی ، اگر زنی که در عده است ازدواج مجدد نماید ، و روابط زناشویی نیز برقرار گردد ، ازدواج او باطل است ، و زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی میشوند و دیگر نمیتوانند ، باهم ازدواج نمایند. در صورتی که به موضوع آن و حکم آن هم آگاه نباشند در هر حال ازدواج باطل و حرام ابدی را به دنبال دارد.

عده در ازدواج موقت نیز به همان منوال است مگر در یک صورت که استثناء دارد ، در عقد موقت چه مرد مدت صیغه را بذل نموده باشد ، چی مدت صیغه پایان یافته باشد ، زن موظف است ، دو طهر عده نگه دارد، زنی که بر حسب بیماری عادت ماهانه نمیشود باید ۴۵ روز عده نگه دارد. اگر زن در مدت عده صیغه موقت ازدواج نماید و روابط زناشویی برقرار شود ، هم عقد باطل است هم به یکدیگر حرام ابدی میشوند ، در این موضوع  یک استثناء وجود دارد ، اگر ازدواج صورت گرفته ولی هنوز رابطه جنسی صورت نگرفته باشد ، فقط ازدواج باطل بوده و بعد از عده میتوانند مجددا ازدواج نمایند.

عده وفات در همه حالات چه فسخ نکاح ، چه طلاق ، عقد موقت و در زنان یائسه و دختران دوشیزه چهارماه و ده روز است و باید عده نگه داشته شود.

 

دلیل سه ماه عده بعد از طلاق 

قبلا در مورد عده و انواع آن در عقد دائم و عقد موقت توضیح دادیم که در هر کدام متفاوت است ، اما بعضا سوال میشود چرا باید زن عده نگه دارد ؟

در عقد دائم زن باید ، به مدت سه طهر یا پاکی بعد از حیض عده نگه دارد ، و با مردی ازدواج ننماید ، میتوان به مواردی اشاره نمود که اصلا برای چه باید عده نگه داشت ؟ بعنوان مثال برای جلوگیری از اختلاط نسل ، که اگر نطفه ای در این مدت شکل گرفت مشخص باشد ، که پدر جنین چه کسی میباشد ، یا مشخص شدن زن از نظر حامله بودن یا نبودن که این مسائل به راحتی در دنیای امروزه با یک آزمایش ساده به نتیجه میرسد ، اما از آنجایی که دستگاه های پزشکی یا آزمایش اگر یک درصد خطا داشته باشد ، به این دلیل قانون و شرع ، زن را ملزم به نگه داشتن عده نموده است . یا اینکه برای حفظ کیان خانواده نگه داشتن عده لازم بوده ، تا زن و مرد به دور از هیجانات تصمیم منطقی بگیرند و در صورت پشیمانی به زندگی مشترک بازگردند.

 

مرد چه مدت بعد از طلاق میتواند ازدواج کند

بارها این سوال از وکیل طلاق توافقی پرسیده میشود ، که زوجین چه مدت بعد از طلاق میتوانند ازدواج مجدد داشته باشند؟

در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود که ، ازدواج مجدد در زن و مرد متفاوت بوده ، و شرایط خاص خود را دارد. باتوجه به این موضوع که خانم ها باید ایام عده را به مدت سه طهر رعایت نمایند ، بلافاصله بعد از جاری شدن صیغه طلاق نمیتوانند ازدواج مجدد نمایند. اما در زنان یائسه و باکره به علت عدم رعایت عده بحث متفاوت بوده و میتوانند ، به محض صدور سند طلاق و اجرای آن با مرد دیگری ازدواج نمایند.

و اما در آقایان این ممنوعیت وجود ندارد ، و با جاری شدن صیغه طلاق میتوانند ازدواج نموده و در این خصوص مانعی وجود ندارد.

 

بخشیدن عده

در قانون مدنی عده اینگونه تعریف شده است که ، مدت زمانی که تا تمام شدن آن مدت ، زنی که نکاح او پایان یافته است نمیتواند ازدواج کند. 

در مورد فلسفه وجودی عده توضیح داده شد که ، به منظور اینکه اگر نطفه فرزندی بوجود آمده است ، اطمینان حاصل شود  که فرزند مربوط به شوهر قبلی است و زن باید در ایام عده خلاف شرع یا قانون رفتار ننماید ، اما زنی که یائسه است ، یا دختران دوشیزه عده نداشته و میتوانند بعد از طلاق ازدواج نمایند. ضمن اینکه رعایت ایام عده برای زن اجباری بوده و زن  مرد نمیتوانند ، در خصوص آن به توافق برسند یا مثلا مرد ایام عده را به زن ببخشد.

 

رجوع بعد از طلاق توافقی

در  انواع طلاق ؛ تفاوت عمده و اصلی در طلاق بائن و رجعی در رجوع در ایام عده میباشد. 

در طلاق رجعی با توجه به اینکه مرد میتواند در ایام عده پشیمان شود و به زن خود رجوع نماید و رجوع با هر عملی یا حرفی قابل انجام است و دیگر نیازی به جاری شدن صیغه عقد نکاح ندارد و زوجین میتوانند بدون عقد به زندگی مشترک زناشویی خود ادامه دهند و فقط باید رجوع را به ثبت برسانند . اما در طلاق توافقی که زیر شاخه طلاق بائن از نوع خلع یا مبارات میباشد ، برعکس طلاق رجعی مرد حق رجوع به زن را ندارد ، زن و مرد با توافق و سازش نسبت به حقوق مالی و غیرمالی خود ، تصمیم به جدایی گرفتند. رجوع معنایی ندارد و راه بازگشت برای مرد وجود ندارد ، و اگر زوجین از طلاق پشیمان شوند مجددا باید ، عقد نکاح جاری و ثبت گردد.

 

گروه وکلای عدل جو مرجع تخصصی انحصار وراثت، تقسیم تَرَکه، مالیات بر ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی می باشد.

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص و تجربه در زمینه پرونده های مرتبط با ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی گرد هم آمده اند و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور ارث و دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف و هموطنان خارج از کشور می باشند.

برای اعطای وکالت با شماره 23 21 036 - 0912 تماس حاصل نموده و یا از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در وب سایت اقدام نمایید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیک ترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

ساعت کار دفتر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 20 عصر می باشد.

ارتباط ۲۴ ساعته  با وکیل طلاق توافقی

 

  • چهارشنبه 03 اسفند 1401
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • 4775
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  پنج     -   =   4