طلاق از زن ناسازگار

3.53 از 5 بوسیله 200 رای

زن و مرد زمانی که تصمیم به پیوند زناشویی میگیرند ، باید قبل از عقد نکاح ذهنیتی  نسبت به آثار و عواقب و تعهدات آن نیز داشته باشند، زیرا ازدواج یک نوع توافق غیرمالی و دارای تعهداتی برای زوجین میباشد.طبق قوانین کشور ما که در آن عنوان شده است ، به محضی که عقد نکاح واقع شد روابط و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود و زن و شوهر را مکلف نموده است که به وظایف خویش به نحو احسن عمل نمایند.

با مقدمه ای که عنوان کردیم میخواهیم به توضیح اینکه اگر زنی به تعهدات خود عمل نکرد و ناسازگار بود بپردازیم ؛

در ناسازگار بودن زن میتوان به چندین مورد اشاره نمود:

عدم تمکین عام و خاص بدون عذر موجه ؛ در زندگی مشترک زن وظیفه دارد از همسر خود تمکین نماید ، تمکین نقطه مقابل نفقه میباشد و درصورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید ، بعنوان مثال زن در منزلی که شوهر اختیار کرده بدون عذر موجه سکونت ننماید ( مگر اینکه از حق حبس استفاده نماید) یا اینکه با وجود امکان برقراری روابط زناشویی از وظیفه خود شانه خالی نماید. و ممکن است به دلایل مختلف مانند سوء رفتار و اخلاق یا اعتیاد زن به مواد مخدر و موارد دیگر ، از تعهدات خود در مقابل شوهر سر باز زند، در چنین مواردی مرد میتواند با طرح دادخواست تمکین ، زن را ملزم به ایفای تعهدات زناشویی نماید و اگر الزام آن ممکن نشد با درخواست گواهی نشوز زن ، ناشزه بودن وی را به اثبات برساند و پرداخت نفقه به زن را قطع نماید و همچنین میتواند درخواست طلاق  زن ناسازگار را که از حقوق طبیعی او می باشد مطرح نماید ، و از شرط تنصیف دارایی معاف شود و زن را طلاق دهد. نکته ای که باید به آن دقت شود اینست که در چنین شرایطی زن با عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و محکومیت قطعی آن مواجه شده است و یکی از مهمترین دلایل طلاق خود را که از موارد عسروحرج می باشد از دست می دهد.

 

بی احترامی زن به شوهر چه حکمی دارد

بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترک روابط عاطفی زوجین معمولا دستخوش تغییر میشود، که زوجین روز به روز از یکدیگر کناره گیری نموده و سردتر میشوند ، به اصطلاح دچار نوعی از طلاق عاطفی شده و هیچ تمایلی به یکدیگر ندارند. معمولا خانم ها به علل مختلف از جمله بی اعتماد بودن به شوهر، بی علاقگی به همسر، لجبازی ،برآورده نشدن مسائل شخصی در روابط زناشویی ، دلخوری و غیره خشم و عصبانیت خود را در جمع یا در حضور فرزندان بروز می دهند و باعث از بین رفتن غرور و شخصیت همسرشان می شوند.

در این مورد نیز در قانون مدنی در ماده ۱۱۰۳ اشاره شده است زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و به محض وقوع عقد زن و شوهر در مقابل هم دارای تکالیف هستند. حال پاسخ به این موضوع که بی احترامی به مرد چه عواقبی دارد باید عرض کنیم که با وجود اینکه قانون اختیار طلاق را به آقایون واگذار نموده است ممکن است سوء رفتار زن باعث آزردگی خاطر مرد شود و راه را برای طلاق فراهم نماید.

 

طلاق زن بداخلاق

همانطور که پیشتر عنوان نمودیم توهین و بداخلاقی زن موجب میشود روابط زن و مرد سردتر شود و عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

در مورد زنی که احترام شوهرش را در حضور فرزند یا خانواده از بین میبرد و تکالیف شرعی و قانونی خود را رعایت نمی نماید ، و اشاره به این مورد که مرد با رعایت حقوق مالی زن هر زمانی بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد توصیه میگردد، بجای پرخاشگری و بداخلاقی با ریشه یابی آن مسائل در زندگی مشکل را بطور کلی و اساسی حل نمایند.

 

نشانه های زن ناسازگار

در اوایل آشنایی روابط زن و مرد به نحو احسن خود را نمایان نموده و طرفین احساس می کنند که وجوه اشتراک زیادی در زندگی دارند ولی متاسفانه بعد از شروع زندگی با مشکل روبرو میشوند و تبدیل به همسر ناسازگار می شوند و تاثیرات مخرب آن به مرور زمان بروز پیدا می کند.

بهتر است نشانه های ناسازگاری زن یا مرد توسط یک روانشناس متخصص بررسی و ریشه یابی گردد .

 

با همسر ناسازگار چه کنم

زن و مرد بعد از عقد ازدواج در مقابل یکدیگر تکالیف و وظایفی برعهده دارند و زن بعنوان یک همسر باید از شوهرش تمکین عام و خاص کند، یعنی همانطور که در عرف جامعه ما وجود دارد  حسن معاشرت را رعایت نموده و روابط اصولی با همسر خود را بعنوان وظایف یک همسر بجا آورد ، مثلا وجود رابطه جنسی نرمال ، سکونت در منزلی که زوج تهیه نموده است و نسبت به مرد هم تمام این وظایف و تکالیف در قبال زن حکم می نماید، در صورتی که یکی از طرفین در ایفای وظایف خود کم کاری نموده و نارضایتی طرف مقابل در زندگی ظاهر شود ممکن است از موارد نشوز باشد و پیامدهای حقوقی را به دنبال داشته باشد.

 

حکم زن ناسازگار

اشاره شد در صورتیکه رفتارهای زن و مرد در زندگی زناشویی تاثیرات منفی خود را نشان می دهد، روز به روز روابط زوجین سردتر میشوند و در این مسیر با مشکلات متعددی روبرو میشوند.

هرگاه زن سر ناسازگاری داشته باشد و از شوهر خود تمکین ننماید مرد میتواند در دفاتر خدمات الکترونیک دادخواست الزام به تمکین به طرفیت زن را مطرح نماید و اگر زن در مقابل مرد مجددا با حکم دادگاه تمکین ننماید گواهی نشوز زن صادر میشود و از تاریخ اثبات نشوز نفقه به وی تعلق نمیگیرد، حتی مرد میتواند با حکم دادگاه مجددا ازدواج نماید.

 

طلاق زن ناسازگار

طلاق زن به هر عنوان و هر دلیل مطابق ماده 1133 با رعایت کردن شرایط حق و حقوق مالی زن همسرش را طلاق دهد و اعتراض زن نیز در این مورد راهگشا نمی باشد و طلاق به خواسته مرد انجام میشود ، ولی با توجه به اینکه دادخواست طلاق دارای سه مرحله بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی می باشد ممکن است با اعتراض زن فقط روال رسیدگی طولانی شود و احتمال دارد بیش از یکسال حکم قطعی شود.

اما در مورد زنی که ناسازگار است مرد میتواند قبل از درخواست طلاق ناسازگاری زن را در دادگاه ثابت نموده و حکم نشوز زن را اخذ نماید که در این صورت زن نه مستحق نفقه بوده نه شرط نصف اموال در مورد وی اجرایی میشود. نکته اصلی اینست که مهریه زن در هرصورت چه زن ناسازگاری کند چه نکند ساقط نشده و به او تعلق میگیرد.

متن شکایت از همسر ناسازگار:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام. احتراما اینجانب محبوبه زمانی به وکالت از آقای حسن اصغری فرزند-------- متولد------ طبق سند ازدواج به شماره------ واقع در دفترخانه 17 واقع در تهران به علت ناشزه بودن خوانده محترم  طبق گواهی نشوز که به پیوست تقدیم گردیده است. ضمنا موکل و زوجه در زندگی مشترک تفاهم نداشته و تقاضای صدور گواهی عدم سازش  را دارم. مهریه زوجه به مبلغ  200/000/000 تومان یکجا به ایشان پرداخت شده است. زوجه در طول زندگی مشترک نفقه خود را اخذ نموده است .اجرتالمثل ایام زوجیت به مبلغ---- تعیین شده توسط کارشناس هنگام اجرای صیغه بهحساب خوانده ( زن )  واریز میگردد.زوجین فرزند مشترک ندارند.

اموکل اینجانب شرایط و ادعای دیگری ندارد؛ لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.

 

حکم زنی که به حرف شوهرش گوش نمی دهد

در مورد سرپیچی زن از وظایف و تکالیفی که با وقوع عقد بر عهده او میباشد ، سقوط نفقه میباشد. 

زنی که از تمکین عام و خاص در مقابل شوهرش سربازند به حکم قانون ناشزه محسوب میشود و آثار مالی آن دامن زن را میگیرد ، و شوهر میتواند تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ نماید.

در این مورد بخصوص نیز با تقاضای طلاق از جانب مرد راه را برای مرد آسانتر نموده و میتواند زن را طلاق بدهد و اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده است را با همسر خود نصف ننماید.

 

راه های ارتباطی از طریق واتس اپ : 09120362123      شماره تلفن‌های تماس: 02191692272    و   02144567735   وکیل: 09123885870

وکیل طلاق توافقی

 

  • چهارشنبه 26 بهمن 1401
  • بروزرسانی: دوشنبه 25 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • 6678
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     3   =   سه