مرد طلاق ندهد تکلیف چیست

3.64 از 5 بوسیله 857 رای

در قانون کشور ما مرد میتواند با مراجعه به دادگاه و شرایط خاص که همان پرداخت حق و حقوق قانونی زن است همسرش را طلاق دهد. اما در مواردی زن نیز تقاضای طلاق  دارد و به کرار پرسیده شده است که اگر مرد نخواهد طلاق بدهد تکلیف زن چیست؟ 

باید به عرض برسانیم که زن هم در موارد خاصی و با شرایطی که عنوان میکنیم میتواند درخواست طلاق دهد.

مطابق ماده های ۱۱۱۹-۱۱۲۹-۱۱۳۰ قانون مدنی میتواند ادعای خود را ثابت نماید و از همسر خود طلاق بگیرد.

۱- هرگاه هنگاه تنظیم عقدنامه شرطی در عقد ذکر شود و در طول زندگی مشترک مرد به آن عمل ننماید زن وکیل و وکیل در توکیل میشود و میتواند با اثبات آن از دادگاه طلاق بگیرد.

۲-هنگامی که شوهر از دادن نفقه به زن خودداری کند و زن میتواند با مراجعه به دادگاه نفقه معوقه خود را بخواهد و در صورت پرداخت نکردن از جانب مرد با تشکیل پرونده اجرائیه درخواست طلاق نماید.

۳-هنگامی که زن به قدری در سختی باشد و بتواند عسروحرج خود را نزد دادگاه ثابت نماید مانند اینکه زوج زندگی خانوادگی خود را به مدت حداقل ۶ ماه بدون عذر موجه ترک نموده باشد. یا اعتیاد زوج یا ضرب و شتم و سوء رفتار مرد به حدی باشد که عرفا زن نتواند تحمل کند ، در کل زن میتواند با اثبات هریک از شروط عقدنامه که به امضای طرفین نیز رسیده است تقاضای طلاق کند.

 

مرد تا چه مدت میتواند طلاق ندهد

همانطور که می دانیم حق طلاق با مرد است و می تواند هر زمان با پرداخت حق و حقوق زن او را طلاق دهد ، ولی زن در شرایط خاصی میتواند این تقاضا را کند، زن با اثبات عسروحرج خود یا داشتن حق طلاق میتواند از طریق دادگاه مجوز صدور طلاق را بگیرد. اما مشکل زمانی بوجود می آید که زن به هیچ روش نتواند عسروحرج خود را ثابت نمیاد و دلیلی برای طلاق از همسرش نداشته باشد در این موارد زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ 

زمانی که مرد اعتیاد نداشته باشد و نفقه خود را مرتب پرداخت کرده باشد و از هیچ یک از بندهای عقدنامه نیز  تخلف نشده باشد زن راه طولانی و سختی را در پیش دارد. بعنوان مثال زن میتواند با بخشش نصف یا کل مهریه خود مرد را راضی به طلاق نماید یا به هر روش ممکن رضایت مرد را بگیرد. یا اینکه از طریق دادگاه شانس خود را امتحان کند و با بذل مهریه و اثبات کراهت و تنفر شدید از مرد تقاضای طلاق خلع نماید.

 

اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد

پس از اینکه مرد و زن به عقد یکدیگر درآمدند تکالیفی را در مقابل یکدیگر دارند که یکی از آنها تمکین در مقابل شوهر است.در مواردی به زن حق داده شده است که از تمکین خودداری کند و عدم تمکین زن مثلا در مواردی که زن عذر شرعی دارد یا زن بیماری خاصی دارد یا ابتلای شوهر به بیماریهای جنسی  و مقاربتی یا حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد یا استفاده از حق حبس از طرف زن، عدم تمکین زن برای او بار حقوقی ندارد.

در مواردی که اشاره شد زن به دلیل موجه تمکین نمی کند، حق طلاق گرفتن برای زن محفوظ است ، اما اگر این عدم تمکین از روی ناسازگاری یا لج و لجبازی باشد زن دیگر نمیتواند عسروحرج خود را به دادگاه ثابت نماید مگر اینکه با طلاق توافقی و اخذ رضایت مرد جدا شود یا اینکه به طلاق خلع پناه ببرد که این مورد هم برای بعضی قضات قابل قبول نمی باشد.

 

حکم زنی که شوهرش طلاقش نمی دهد

در موارد قبل به این نکته اشاره کردیم که اگر زن درخواست طلاق یکطرفه بده با چه چالش ها و دشواری هایی روبرو خواهد شد ، در مورد مرد این امر صدق نمی کند چون حق دارد هر زمانی که بخواهد زنش را طلاق دهد.

اما اگر مردی قصد طلاق همسرش را به هر علتی نداشته باشد و تمام تلاشش را برای مقابله با زن بگذارد ، زن میتواند با اثبات عسروحرج خود که موارد متعددی را شامل میشود از دادگاه تقاضای طلاق کند. ضمن اینکه اگر هر یک از شروط ۱۲ گانه عقدنامه محقق شود زن میتواند با استناد به آن وکیل از طرف مرد شود و با توکیل از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در بعضی موارد نیز زن از همسرش حق طلاق را ضمن عقد ازدواج یا در دفترخانه بصورت وکالت در طلاق اخذ نموده است که براحتی میتواند طلاق بخواهد و با مانعی روبرو نشود.مورد بعدی اگر زن راهی به جایی نداشته باشد و دلیل کافی برای طلاق نداشته باشد و به حدی از همسرش بیزار باشد که راضی شود کل مهریه خود را به مرد ببخشد و طلاق خلع بگیرد. لازم به ذکر است که این مورد نیز صددرصد جواب نیست و اصولا قضات به این مورد رای نمی دهند.

 

آیا مرد میتواند زن را بلاتکلیف بگذارد

به محض وقوع عقد زن و مرد در قبال یکدیگر تکالیفی دارند و باید با وفاداری به ازدواج خود پایبند باشند.در بعضی مواقع مرد بدون اطلاع و بیخبر زندگی مشترک را برای مدتها ترک می کند و بدون پرداخت نفقه زن را رها میکند. در این شرایط زن می تواند با اثبات آن مطابق قانون  تقاضای طلاق دهد. همانطور که میدانیم در صورتی که مرد ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب زندگی مشترکشان را بدون اطلاع و بدون پرداخت نفقه ترک نماید، زن میتواند درخواست طلاق یکطرفه دهد.

ضمن اینکه زن میتواند در مدت غیبت مرد نسبت به حق و حقوق قانونی خود مثل نفقه ، مهریه را مطالبه نماید و با توقیف اموال مرد او را وادار نماید که تکلیف زن را روشن نماید.

 

چرا مرد درخواست طلاق نمی دهد

با وجود اینکه اختیار طلاق دادن با مرد است ولی آمار پرونده های طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه به کرار بیشتر از طلاق از طرف زوج میباشد. درست است که در قوانین ما این حق برای زوج شناخته شده است ولی به شرطه ها و شروطه ها، در این مورد عدالت و انصاف باید رعایت شود و زن به حقوق مالی خود برسد به همین دلیل آقایون تمایلی به درخواست طلاق ندارند. زمانی که دادگاه وارد رسیدگی به موضوع طلاق از طرف مرد میشود با تعیین تکلیف مهریه ، نفقه ، اجرت المثل، تنصیف اموال( درصورتی که حکم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار صادر نشده و ناشزه نباشد)  شروع به رسیدگی نموده و اگر مثلا نسبت به تعیین اجرت المثل از طرف زن اعتراض شود با ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان دقیق اجرت المثل رسیدگی به موضوع طلاق طولانی تر میشود.

 

زن ناشزه بعد از چند سال میتواند طلاق بگیرد

ناشزه بودن زن به معنی عدم انجام وظایف قانونی که بر عهده زن بوده و از انجام آن در مقابل شوهر خودداری نماید و مرد اقدام به طرح دادخواست تمکین نماید و گواهی نشوز زن صادر میشود.این گواهی باعث میشود مرد تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه بخواهد .

بعد از اینکه نشوز زن ثابت شود تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه معاف میشود و زن نمیتواند به استناد عدم پرداخت نفقه بعنوان دلیل برای طلاق استفاده کند.

باید به این نکته اشاره کرد که اگر عدم تمکین زن با عذر موجه باشد ، بعنوان مثال بیماری مقاربتی شوهر یا اخراج زن توسط شوهر از منزل یا اینکه ضمن عقد حق تعیین مسکن به زوجه واگذار شده باشد مانع از صدور گواهی نشوز زن میباشد.

حال با بیان این مقدمه طلاق زن ناشزه را بررسی می نمائیم ؛ 

همانطور که اشاره کردیم اگر عدم تمکین زن بواسطه عذر موجه باشد حتی در صورت عدم تمکین زن میتواند با استناد به ماده ۱۱۲۹ -۱۱۳۰ عسروحرج خود را ثابت نماید و درخواست طلاق نماید.

اگر زن ناشزه باشد و عدم تمکین بدون عذر موجه باشد شرایط طلاق برای زن خیلی سخت میشود مگر اینکه بتواند بنحوی موافقت شوهر خود را با بخشش حقوق مالی خود اخذ نماید. یا اینکه یا با بخشش مهریه خود کراهت و تنفر خود را در محضر دادگاه به اثبات برساند و با درخواست طلاق خلع اقدام به طلاق نماید. و راه دیگری که زن میتواند به آن متوسل شود شروط ۱۲ گانه در قباله ازدواج است که امکان دارد هریک از شروط محقق شود و زن ناشزه بتواند طلاق خود را بخواهد.

 

زن بعد از چند سال میتواند طلاق بگیرد

تنها روش سریع طلاق توسط زوجین طلاق توافقی میباشد که اگر توسط وکلای دادگستری اقدام شود حدود ۱۰ الی ۲۰ روز کاری زمان میبرد.

طلاق از طرف زن یا مرد با توجه  به اینکه سه مرحله ای بود و مرحله بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی باید به این امر نیز رسیدگی نماید موجب اطاله دادرسی و طولانی تر شدن پرونده میشود.

 

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی به طلاق نباشد

درخواست طلاق بستگی به این دارد از طرف زن مطرح شود یا مرد ، با اختیاری که قانونگذار در خصوص حق طلاق به مرد واگذار کرده است رضایت زن در طلاق اصلا شرط طلاق برای مرد نمیباشد ولی برعکس این قضیه یعنی اگر زن تقاضای طلاق نماید و مرد راضی نباشد چه میشود؟

هنگامی که زوجه درخواست طلاق خود را از طریق دفاترخدمات الکترونیک به ثبت میرساند باید دلایلی که بتواند رای دادگاه را به نفع خود اخذ نماید در دادخواست خود درج نماید بعنوان مثال

 طلاق به دلیل عسروحرج تحت عنوان عدم پرداخت نفقه ( مشروط بر اینکه قبلا رای قطعی عدم پرداخت نفقه صادر شده و پرونده اجرائی نیز تشکیل شده باشد) یا غیبت شوهر و ترک زندگی مشترک به مدت ۶تا ۹ ماه بدون دلیل یا اینکه به استناد شروط ۱۲ گانه عقدنامه بتواند عسروحرج خود را ثابت نماید رضایت یا عدم رضایت شوهر شرط نمی باشد البته حق اعتراض برای مرد محفوظ است و ممکن است پرونده تا مرحله فرجام خواهی( دیوان عالی) را نیز طی کند و مسیری طولانی پیش روی زن باشد.

نکته ؛ زمانی که زن درخواست طلاق بدون دلیل قانونی را ارائه نماید با اعتراض مرد بطور کلی رد میشود.

 

سریع ترین راه طلاق از طرف زن

یکی از آسان ترین روش های جدایی اینست که زن و مرد بصورت مسالمت آمیز در مورد مسائل مالی و حق و حقوق زن به توافق رسیده و راه پرپیچ و خم دادگاه را طی ننمایند.

زن می تواند با بخشش بعضی از حقوق مالی خود توافق مرد را برای طلاق دادن جلب نماید. راههای که میتوان به سرعت منجر به صدور رای گواهی عدم امکان سازش گردد به شرح ذیل است؛ 

۱-توافق هر دو طرف زن و مرد در مورد مسائل مالی و تعیین تکلیف حضانت فرزندان

۲- اخذ حق طلاق از مرد در دفترخانه 

۳- داشتن حق طلاق زمان تنظیم عقدنامه

زوجین میتوانند با ثبت دادخواست طلاق و حضور نزد دادگاه توافقات خود را اعلام نمایند و گواهی عدم امکان سازش صادرشود یا این امر را به وکیل دادگستری وکالت دهند تا ظرف مدت ۱۰ تا ۲۰ روز کاری پرونده به سرانجام برسد.

اگر خانمی حق طلاق را قبلا در دفترخانه از همسرش گرفته باشد دیگر نیازی به حضور زوج نیست و خانم به وکالت از آقا وکیل در توکیل میشود و به وکیل دادگستری وکالت میدهد که این امر نیز حدودا ۱۰ تا ۲۰ روز زمانبر است.

 

اگر زن مهریه بگیرد و مرد طلاق ندهد

به حکم قانون مدنی به محض وقوع عقد زن مالک نصف مهریه و بعد از روابط زناشویی و نزدیکی مالک کل مهریه میگردد.  

دریافت مهریه مقوله ای کاملا جدا از طلاق بوده و بهم ربطی ندارد. در صورتیکه زن حق طلاق را از مرد گرفته باشد و یا دلیل محکم بعنوان عسروحرج به دادگاه ارائه نماید و یا با شروط ضمن عقد تخلف مرد را از بندهای عقدنامه به اثبات برساند میتواند بدون رضایت از مرد جدا شود، اما زمانی که زن هیچ دلیلی برای طلاق نداشته باشد باید متوسل شود به بخشش مهریه تا بتواند مرد را راضی به طلاق دادن نماید.

 

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد

پیش از این توضیح دادیم که مهریه زن یکی از حقوق مالی زن بوده و بعد از عقد و نزدیکی بین زن و مرد زن مالک کل مهر میشود و زن میتواند هر زمان بخواهد از طریق اداره ثبت درخواست مهریه نماید و توقیف اموال مرد را بخواهد.

تقاضای طلاق از طرف زن خللی در مطالبه مهریه ایجاد نمی نماید و هر کدام پروسه جداگانه خود را طی می نماید و در صورت داشتن دلیل موجه برای طلاق نیازی به بخشش مهریه به مرد نمیباشد. اصولا خانم ها برای اینکه در پرونده طلاق مسیر طولانی را باید طی کنند و ممکن است این پروسه یک تا دو سال نیز طول بکشد در همان ابتدا با بخشیدن مهریه خود ، و گرفتن رضایت و توافق شوهر طلاق را به توافقی تبدیل می نمایند.

 

قانون جدید طلاق از طرف زن

هنگامی که زوجین در زندگی مشترک به اختلاف میخورند با توجه به شرایط شخصی زندگیشان ممکن است تصمیم های مختلفی بگیرند. طبق ماده ۱۱۳۳ مرد میتواند هر زمانی که بخواهد با توجه به شرایط مندرج در قانون زن را طلاق دهد. اما زن اگر بخواهد درخواست طلاق دهد راه سخت و طولانی پیش رو خواهد داشت و بدون دلیل نمیتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. 

باتوجه به شرایط مندرج در قانون زن وقتی میتواند بدون اجازه مرد طلاق دهد که طبق ماده ۱۱۱۹- ۱۱۲۹-۱۱۳۰ عسروحرج خود را ثابت کند یا وکالت در طلاق را از مرد گرفته باشد.

موارد عسروحرجی که در قانون مدنی ذکر شده است عبارتند از؛ 

۱-اعتیاد زوج به مواد مخدر

۲-ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت ۶ماه متوالی یا ۹ماه متناوب بدون عذرموجه

۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴-ضرب و شتم توسط زوج 

۵-ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج

نکته قابل اهمیت اینست که موارد عسروحرج در قانون تمثیلی بوده و با توجه به شرایط شخصی زوجین میتواند متفاوت باشد.

 

شما می توانید با تماس و طرح سوالات خود از وکلای عدل جو در زمینه های تخصصی مختلف حقوقی،‌ کسب اطلاع کنید. همکاران ما با افتخار، یاری رسان شما هستند.

راه های ارتباطی از طریق واتس اپ :  09120362123      شماره تلفن‌های تماس: 02191692272    و   02144567735     وکیل: 09123885870 

 

وکیل طلاق توافقی

 

  • چهارشنبه 26 بهمن 1401
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • 4 نظر
  • 12 دقیقه
  • 24342
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

4 نظر
man avatar
Bb
جمعه 22 دی 1402 - 18:27

زن قصد زندگی کردن نداشته باشه خونه پدرش باشه و مرد هم طلاق ندهد تکلیف چی ؟ جز این که تمکین اجباری بزنیم و نیاد از یک سری حقوق که از اولشم حق تو این حقوق نداشته محروم میشه.در کل زن چند سال میتواند بلاتکلیف بماند

  • 1
  • 1
man avatar
محمدرضا خوشرو
دوشنبه 25 دی 1402 - 11:25

سلام، وقت بخیر. تا زمانی که از جانب زوج یا قاضی دادگاه با درخواست طلاق زوجه موافقت شود.

  • 0
  • 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  سه     +   =   هشت