مراحل انحصار وراثت | مراحل گام به گام انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت | مراحل گام به گام انحصار وراثت
3.76 از 5 بوسیله 707 رای

زمانی که شخصی فوت می نماید و اموالی از او بجا می ماند نزدیکان فرد متوفی در صدد تقسیم اموال و سهم الارث خود بوده و لازمه آن اخذ گواهی انحصاروراثت و تعیین تکلیف در خصوص این که چه اشخاصی جزء وراث می باشند ضروریست. قانون این اجازه را به وراث متوفی داده است که به محض درخواست توسط هریک از ورثه، مراحل انحصاروراثت و تقسیم اموال روال قانونی خود را طی نموده و نیاز به حضور همه ورثه در انحصاروراثت هیچیک از مراحل تقسیم اموال نباشد.

● حق الوکاله با تمام هزینه های دادرسی سه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

 یک میلیون و پانصد هزار تومان بدواً توسط وکیل انحصار وراثت اخذ و الباقی پس از صدور و تحویل گواهی انحصار وراثت.

 زمان تقریبی برای انحصار وراثت نامحدود 40 روز و برای انحصار وراثت محدود ظرف 7 تا 10 روز .

تماس با شماره 09120362123

وکیل برای انحصار وراثت

مراحل گام به گام انحصاروراثت؟

1- ثبت دادخواست انحصاروراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا مراجعه مستقیم به شورای حل اختلافی که متوفی در حوزه آن سکونت داشته است و دریافت فرم مخصوص انحصاروراثت و ثبت و ارجاع آن توسط شورای حل اختلاف به شعبه مربوطه.

2- تهیه استشهادیه از طریق دفاتراسناد رسمی که ذیل آن را سه نفر شاهد تایید کرده و گواهی نمایند که متوفی در آن تاریخ فوت و وراث حین الفوت چه اشخاصی هستند.

3- اگر متوفی قبل از سال 95 فوت کرده است گواهی مالیات بر ارث یکی از الزامات مدارک پیوستی میباشد.

4- گام بعدی، بعد از ابلاغ از طریق شورای حل اختلاف نوبت به رسیدگی میشود که شخص متقاضی به شعبه مراجعه و تمام مدارک لازم را ارائه می نماید.

5- شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک درصورتی که اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد اقدام به نشرآگهی نموده و بعد از آن گواهی را صادر می نماید.

 مراحل گام به گام انحصار وراثت

مراحل انحصاروراثت در شورای حل اختلاف؟

ثبت دادخواست انحصار وراثت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعنوان اولین قدم پیش روی شماست، بنابر آنچه گفته شد با مراجعه به شورای حل اختلاف محلی  که فرد متوفی در زمان فوت در آن شهر زندگی می‌کرده است میتوانید برای اخذ انحصاروراثت اقدام نموده ، و سپس با مشخص کردن تمام وراث  متوفی به همراه نسبتشان با او را در دادخواست ثبت نمائید.

 • یکی از مهم‌ترین مراحل کارهای انحصار وراثت دریافت استشهاد محضری است یا حضورا سه نفر شاهد را در شورای حل اختلاف حاضرنموده و در هنگام مراجعه، باید فرمی که از شورای حل اختلاف دریافت کرده و پر کرده‌اید را با اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وارثین و همچنین گواهی فوت متوفی را همراه خود داشته باشید.
 •   برای طی شدن این مرحله، مراجعه یکی از وراث به همراه مدارک لازم، کافی است.

 ادامه کار به عهده شورای حل اختلاف است. مرجع قضایی در این مرحله، پس از بررسی مدارک، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نشرآگهی میکند . بعد از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار  بدون اینکه نیاز به جلسه رسیدگی وجود داشته باشد گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.

آیا انحصار وراثت اجباری است?

پاسخ به این سوال بستگی به دارایی و اموال متوفی دارد با این شرح که اگر شخصی که فوت کرده مالی برای تقسیم بین وراث نداشته باشد و یا یکی از ورثه  احتیاجی نباشد که به ادارات دولتی و غیر دولتی، خود را بعنوان ورثه  متوفی معرفی نماید ، با توجه به موارد فوق الذکر هیچ الزامی وجود ندارد حتی نیازی برای داشتن انحصار وراثت نیست. اما اگر متوفی مالی نداشته باشد و فقط با ارائه برگه مذکور به  اداره‌ای مثل بیمه هستید انحصار وراثت محدود کفایت می‌کند و درصورتی که متوفی اموالی برای تقسیم داشته باشد، داشتن گواهی انحصار وراثت  نامحدود الزامی است.

مراحل انحصاروراثت ماشین

 اگر در اموال متوفی در زمان  فوت خودرویی وجود داشته باشد، وراث برای تقسیم و فروش آن باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و با اخذ گواهی انحصاروراثت و بعد از این مرحله با مراجعه به اداره دارایی و مالیات ، و تشکیل پرونده جهت پرداخت مالیات بر ارثی که به خودرو تعلق میگیرد و اخذ گواهی مالیات بر ارث اقدام به فروش خودرو متوفی نمایند.

 مراحل انحصار وراثت ماشین

مراحل انحصاروراثت ملک

در امر انحصار وراثت زمین یا املاک  با توجه به مراحلی که باید طی نمود تا  گواهی انحصاروراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل مسکونی متوفی آغاز شود و  باپرداخت مالیات بر ارث ملک توسط هریک از وراث واخذ گواهی مالیات برارث ملک ، وراث میتوانند اقدام به تقسیم وفروش ملک مورد نظر نمایند .انحصاروراثت ملک یعنی شروع انحصاروراثت برای تعیین سهم الارث هریک از وارثان شخصی که فوت شده است.

اگر انحصاروراثت نشود چه میشود؟

در تمام اقدامات  حقوقی، بانکی و ثبتی و … فقط به درخواست ذی نفع ترتیب اثر داده میشود و زمانی که شخصی فوت می نماید لزوم تعیین ورثه متوفی فقط بوسیله گواهی انحصاروراثت مشخص میگردد . در صورت عدم اقدام به دریافت گواهی، امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و انجام اموری که مربوط به ادارات دولتی و بانک‌ها است، وجود نخواهد داشت.

مدت زمان انحصاروراثت بعدازفوت؟

 در گرفتن گواهی انحصاروراثت قانون زمان محدود و مشخصی را معین نکرده است و ورثه مختار هستند که هر زمانی که تمایل دارند درخواست را ثبت نمایند.  ولی بنا به دلایلی که ممکن است مشکل ساز شود توصیه میکنیم در سریع ترین زمان ممکن بعدازفوت ، ورثه اقدام به اخذ گواهی انحصاروراثت نمایند، بطور مثال در پرداخت مالیات بر ارث دارایی متوفی  اداره مالیات درخصوص  هزینه هایی مانند  کفن و دفن، دیون ، مهریه..... فقط تا یکسال از تاریخ فوت وراث را از پرداخت مالیات معاف می نماید.یا فوت یکی از ورثه که کار را پیچیده تر و وراث بیشتری را باید در امور ترکه سهیم نموده و راه طولانی تری باید طی شود.

هزینه انحصاروراثت چقدر است؟

 هزینه دادرسی  انحصار وراثت  با توجه به مدارک و پیوست هایی که ارائه میشود وتعداد وراث مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

جریمه دیرکرد انحصاروراثت؟

در مورد اینکه دیرکردی بابت ندادن درخواست انحصاروراثت به ورثه تعلق بگیرد قانونی وجود ندارد و اختیار با خود ورثه بوده اما زمانی که ورثه اقدام به تقسیم اموال کنند باتوجه به پرداخت مالیات بر ارث دچار مشکلاتی میشوند که در ادامه بیان خواهد شد.

۱-وراثی  که فوت مورث آن‌ها، قبل از سال ۱۳۹۵ فوت کرده‌اند، موظف هستند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ فوت، به اداره امور مالیاتی محل اقامت متوفی ، مراجعه کنند.در صورتی که وراث، در موعد اعلام شده، به اداره مالیات مراجعه نکنند و  مهلت شش ماهه به پایان برسد، دولت، معادل ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده را به عنوان جریمه مالیات بر ارث ، از وراث دریافت می‌کند.

 انحصار وراثت

جریمه مالیات برارث باتوجه به قانون اصلاح شده: 

بعد از سال ۱۳۹۵ ورثه ملزم په پرداخت جریمه مالیات بر ارث نبوده 

ولی  موظف هستند اظهارنامه مالیات بر ارث را حداکثر تا یک سال بعد از فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند. ارائه به موقع این سند به اداره مالیات، این امکان را برای ورثه فراهم می‌کند تا باکسر ومعافیت  واجبات مالی و عبادی و دیون ، مهریه ، هزینه‌های کفن و دفن بهره مند شوند.البته بر خلاف قانون سابق، الزامی به پرداخت مالیات بر ارث تمام اموال، با توجه به قانون اصلاح شده وجود ندارد.

گروه وکلای عدل جو برای شما چه می‌کند؟

گروه وکلای عدل جو با بهترین وکیل خوب برای انحصار وراثت در کنار شما با تیمی از وکلای مجرب و خوش سابقه، آماده خدمت رسانی در زمینه اخذ گواهی انحصار وراثت در کمترین زمان ممکن و مناسب ترین هزینه به شما عزیزان گرامی می باشد. عزیزانی که سامانه ثنا ثبت نام نکرده اند، دیگر نیازی به مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست، گروه وکلای عدل جو در هرساعتی از مراجعه شما سروران، این امر را محقق می سازد.

 • جمعه 30 اردیبشت 1401
 • بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
 • 5 نظر
 • 0 دقیقه
 • 12157

عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

پرسش های متداول

هرکدام از وراث می‌توانند به تنهایی و بدون مدارک سایر وراث هم تقاضای صدور گواهی حصر ورثه کند در هر صورت اصل مدارک، از اداره ثبت احوال استعلام خواهد شد.

در صورتی که گواهی انحصار وراثت اخذ گردیده، اجاره در دفاتر املاک یا دریافت جواز کسب منعی ندارد.

اگر مطمئن هستید که گواهی انحصار وراثت اخذ شده و شما هیچ اطلاعاتی در مورد شعبه یا کلاسه پرونده ندارید توصیه می شود که به ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف تهران مراجعه کنید تا از طریق رایانه یا اسم متوفی یا وراث از شعبه صادرکننده گواهی مطلع شوید.

اگر شماره پرونده و شعبه را داشته باشید به راحتی می توان کپی برابر اصل را درخواست نمایید. اگر آن هم نداشته باشید و بدانید در کدام شهر بوده و مربوط به هفت هشت سال اخیر باشد از طریق جستجوی کدملی در رایانه دادگاه یا شورا قابل پیگیری است. اگر پرونده قدیمی باشد و در بایگانی راکد باشد نیازمند دانستن شماره پرونده و شعبه است. نکته ظریف اینکه اگر سابقاً در دفترخانه انتقال صورت گرفته باشد حتماً یک نسخه کپی در مدارک آن دفترخانه و سند تنظیمی وجود دارد. بنابراین می توانید به آنجا مراجعه کنید و اگر هیچ یک از موارد بالا نیست خوب دوباره باید دادخواست داد.

هر کسی که نسبت به مفاد آن اعتراض داشته باشد بدون قید مدت می تواند نسبت به اعتراض اقدام نماید.

یکی از مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت داشتن برگه استشهادیه است، به این صورت که ۳ نفر در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر می شوند و با پر کردن فرم مخصوص استشهادیه افراد فوت شده، گواهی می کنند که ورثه متوفی چه کسانی هستند؛ دفتر اسناد رسمی نیز امضا ایشان را گواهی و تصدیق می کند.

مینکه شهود از اعضای فامیل درجه 1 مثل برادر و خواهر و همسر نباشند، کفایت می کند، و بقیه فامیل یا آشنا می توانند بعنوان شاهد امضا کنند

خیر امکان ندارد

با درود استعلام انجام می‌شود جای نگرانی نیست برای شما

5 نظر

man avatar
سپیده شجاعی
سه شنبه 27 تیر 1402 - 14:42

سلام وقت به خیر. بنده یک سوالی داشتم. آیا برای مطالبه مهریه از وراث هم نیاز به انحصار وراثت داریم؟

 • 1
 • 0
man avatar
محمدرضا خوشرو
یکشنبه 01 مرداد 1402 - 21:04

سلام، وقت شما هم بخیر. برای مطالبه مهریه از ماترک متوفی بایستی ابتدا گواهی حصر وراثت بگیرید. در صورتی که متوفی هیچ دارایی نداشته باشد، نمی توانید مهریه را از وراث دیگر مطالبه کنید.

 • 0
 • 0
man avatar
مریم سعیدی
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 19:33

بیش از ده سال قبل انحصار وراثت کرده ایم ولی الان مدارک آن گم شده است چه باید کرد؟

 • 0
 • 0
man avatar
مریم سعیدی
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 19:33

بیش از ده سال قبل انحصار وراثت کرده ایم ولی الان مدارک آن گم شده است چه باید کرد؟

 • 0
 • 0
man avatar
صبا اسماعیلی
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 19:35

برای مطالبه مهریه از وراث هم نیاز به انحصار وراثت است؟

 • 0
 • 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     پنج   =   1