انحصار وراثت فرد محجور

3.18 از 5 بوسیله 19 رای

هرگاه شخص محجوری فوت می نماید، از دایره سرپرستی خارج شده و اداره امور او نیز مانند افراد عادی می باشد، برای گرفتن انحصار وراثت فرد محجور ابتدا وراث او باید دادخواست گواهی انحصار وراثت فرد محجور را ثبت نموده و در شورای حل اختلاف محلی که محجور در آن منطقه سکونت داشته است ارجاع می شود، با ابلاغ پیامک به شخص روال رسیدگی آغاز می شود، و متقاضی باید مدارک کامل فرد محجور متوفی و وراث او را در جلسه رسیدگی به شعبه مربوطه ارائه دهد. د صورت عدم دسترسی به مدارک وراث، شعبه می تواند از اداره ثبت احوال استعلام نماید.

وظیفه قیم بعد از فوت محجور

با فوت محجور هر اموال که از او باقی بماند جزو ماترک محسوب شده و نیازی به حفظ اموال توسط قیم وجود ندارد، وراث می توانند با توافق یکدیگر ترکه را بین هم تقسیم کنند، یا در صورت مخالفت وراث بین هم در تقسیم اموال می توانند، از طریق دادگاه تقسیم اموال محجور را بخواهند.

آیا قیم می تواند مال محجور را بفروشد

قیم نمی تواند نه اموال خود را به محجور بفروشد یا اموال محجور را به فروش برساند ، اما در صورت وجود شرایطی که صلاح و غبطه محجور را در نظر بگیرد، می تواند با اطلاع و تصویب دادسرای امور سرپرستی اموال محجور را به فروش برساند.

 

  نمونه دادخواست تقسیم ترکه با وجود محجور

دانلود فایل نمونه دادخواست تقسیم ترکه با وجود محجور

فروش سهم الارث محجور

در صورتی که بین وراث متوفی شخص محجوری باشد، تقسیم  اموال فقط باید از طریق دادگاه انجام شود، حتی اگر وراث بین خود بر سر تقسیم اموال توافق نمایند، تقسیم اموال به دلیل اینکه ممکن است به ضرر محجور تمام شود، عملا غیرممکن است. هر گونه نقل و انتقال اموال محجور باید زیر نظر دادسرای سرپرستی انجام شود.

اموال محجور پس از فوت

تا زمانی که محجور در قید حیات است، کل اموال باید توسط قیم محافظت شود و هر نقل و انتقالی باید زیر نظر دادستان انجام شود. اما پس از فوت محجور اموال دیگر متعلق به محجور نبوده و جزو ماترک محسوب می شود. و کل دارایی شخص محجور به وراث او منتقل می شود و اختیار آن را دارند که هر تصمیمی راجب به اموال شخص محجور بگیرند.

انحصار وراثت فرزند معلول پس از فوت پدر

اگر بین وارثین فرزند معلولی باشد قیم فرزند معلول یا سایر وراث باید ابتدا برای گرفتن انحصار وراثت پدر فرزند معلول اقدام نمایند. درخواست انحصار وراثت باید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی اخذ شود. متقاضی باید مدارک متوفی و کل وراث را به شورای حل اختلاف ارائه دهد و بعد از رسیدگی یک نوبت نشر آگهی گواهی انحصار وراثت آماده صدور است.

ارث فرزند عقب مانده ذهنی

اگر از متوفی اموالی بجا بماند و بین وراث شخصی باشد که عقب مانده ذهنی باشد، ابتدا باید از طریق انحصار وراثت وجود وراث را به اثبات رساند، اگر فرزندی بین وراث باشد که عقب مانده ذهنی باشد تقسیم اموال فقط باید از طریق دادگاه انجام شود، در غیر اینصورت تقسیم بدون اینکه زیر نظر دادگاه انجام شود قابل ابطال خواهد بود.

آیا به قیم ارث می رسد

ممکن است در شرایطی به قیم نیز ارث برسد، در مواقعی که قیم پدر و مادر و همسر و فرزندان یا جزو وراث متوفی قرار گیرد از ماترک متوفی قیم نیز ارث می برد.

  • شنبه 27 آبان 1402
  • بروزرسانی: دوشنبه 07 اسفند 1402
  • بدون نظر
  • 4 دقیقه
  • 349
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  هفت     +   =   هشت