ثبت ازدواج مجدد مرد

3.33 از 5 بوسیله 6 رای

مرد در چه صورت می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند؟
برخی از دعاوی مروبط به روابط خانواده و حقوق خانواده است. یکی از این موارد همین موضوع ازدواج مجدد برای مرد است که ازدواج دوم نیز نامیده می شود. در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به دلیل عدم تمکین ازدواج مجدد کرد باید گفت بله. مرد می تواند به دلیل عدم تمکین و ترک منزل همسر خود از دادگاه درخواست صدور مجوز ازدواج دوم را بدهد. هم‌چنین زن نمی تواند تا زمانی که تمکین نکرده است دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد. ضمن اینکه زوجه نمی تواند تا زمانی که شروط ضمن عقد در میان باشد درخواست طلاق یک طرفه دهد.
اخذ مجوز از دادگاه از طریق همسر دوم :
در واقعیت ، مردان جهت ازدواج دوم به دادگاه مراجعه نمی کنند تا اجازه ازدواج مجدد را بگیرند ، بلکه آنان از طریق همسر دوم اقدام می کنند  زن و مرد ابتدا عقد موقت طولانی مدت می کنند که بدون تشریفات بوده و شرایط ضمن عقدی مانند عقد دائم منعقد کرده و در نهایت در اولین فرصت اجازه ی ازدواج مجدد را از دادگاه می گیرند ، از این رو همسر دوم به صورت صوری دادخواستی مبنی بر الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم تسلیم دادگاه خانواده می کند و دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایلی چون ؛ شهادت شهود ، اقرار شوهر ، صورتجلسه ی عادی عقد ازدواج دائم و …. حکم الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم را با مهریه و درج شرایط لازم در سند عادی ازدواج صادر خواهد کرد تا بدین وسیله بدون نیاز به رضایت همسر اول و موجه نشان دادن دلایل مرد برای ازدواج مجدد ، مرد به راحتی بتواند اجازه ازدواج دوم را دادگاه دریافت نماید .
ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ مقرر نموده است:  “مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
رضایت همسر اول.
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
عدم تمکین زن از شوهر.
ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
عقیم بودن زن.
غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.”
بنابراین نتیجه گرفته می شود که زوج حق ازدواج مجدد را ندارد مگر بنا به شروطی که در ماده فوق ذکر گردید درضمن مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید.
هم چنین لازم به ذکر است تنها در مورد اول یعنی درصورتی که همسر اول به ازدواج مجدد زوج رضایت دهد، زوج می بایست مدارک و مستنداتی به دادگاه مبنی بر تمکن مالی خویش ارائه دهد. اگر تمکن مالی مرد برای دادگاه محرز نشود به مرد اچازه ازدواج مجدد نخواهد داد. در بقیه موارد (عدم تمکین زن، بیماری زن و ...) نیازی به ارائه ادله مبنی بر تمکن مالی نیست.
ثبت قانونی ازدواج مجدد
اگر شوهر ، به یکی از دلایل 10 گانه  متقاضی ازدواج مجدد باشد ، برای وقوع این امر به صورت قانونی باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر قانون باشد، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.
لازم به ذکر است چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج كند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.
دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)
در صورتی که زوجه از انجام وظایف شرعی و قانونی خود امتناع نماید و زوج دچار عسر و حرج شود، زوج می‌تواند مطابق این دادخواست از مرجع قضایی درخواست تجویز ازدواج مجدد کند.
مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد
 اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟
در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.
روند رسیدگی به تقاضای ازدواج مجدد
ازدواج مجدد یک دعوا محسوب می‌شود که باید با تقدیم دادخواست صورت پذیرد. دادخواست ازدواج مجدد به طرفیت زن (همسر خواهان) تقدیم و دادگاه به آن رسیدگی خواهد نمود. در این دعوا مرد خواهان و زن اول خوانده محسوب میشود.هزینه دادرسی این دعوا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.مرجع صالح نیز دادگاه های خانواده میباشد.
۱ ـ دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی ، برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکراز طریق اقرارکتبی یا شفاهی درمحکمه یا استعلام ازمراجع ذیربط اقدام می نماید و برای احراز رکن سوم ، یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد. دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده می شود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد.
۲ ـ درصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ، موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم می نماید . چنانچه خواهان وسیله اجرای آن را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.
۳ ـ دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق ، مبادرت به انشای رأی می نماید.

  • شنبه 16 مرداد 1400
  • بروزرسانی: دوشنبه 25 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 788
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     چهار   =   یک