ارث مرد بدون فرزند

4 از 5 بوسیله 21 رای

موجبات ارث دو چیز است: سبب و نسب 

ارثی که به واسطه ازدواج منتقل می شود را ارث به موجب سبب می گویند. اما ارثی که به واسطه  نسب و هم خونی منتقل می شود را نسبی گویند. حال در پاسخ به این سوال که ارث مرد بدون فرزند چقدر است و چه شرایطی دارد عنوان میکنیم که در طبقه اول ورثه شامل پدر، مادر، همسر و اولاد و اولاد اولاد می شود، اما اگر زن فوت نماید و زن و شوهر فرزندی نداشته باشند، یعنی حتی اگر زن سابقا هم ازدواج کرده باشد و فرزندی نداشته باشد در آن صورت ارث مرد بدون فرزند یک دوم از اموال زن می باشد و مابقی ارث به سایر وراث می رسد، اگر پدر و مادر زن زنده باشند به آنها میرسد و در غیر اینصورت ارث زن بدون فرزند به طبقه دوم منتقل می شود. برای اطلاغات بیشتر در این زمینه مهم با وکیل انحصار وراثت در ارتباط باشید.

ارث از برادر بدون فرزند

وراث حینالفوت شخص طبق قانون در طبقه اول پدر و مادر و فرزند و همسر می باشند و در صورتی که در طبقه اول هیچ کس زنده نباشد ارث به طبقات بعدی میرسد. ارث برادر بدون فرزند هم طبق همین فرمول در صورتی که برادر مجرد باشد و در طبقه اول نیز پدر و مادر در قید حیات نباشند ارث برادر به طبقه دوم که اجداد و خواهر و برادران او می رسد و اگر هر یک از اجداد و خواهر و برادر هم در قید حیات نباشند، به اولاد خواهر و برادر میرسد. در صورتیکه برادر نیز ازدواج کرده باشد،  همسر او نیز در کنار خواهر و برادر ارث می برد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند

بعد از فوت شخص اگر اموالی از متوفی بماند به بازماندگان منتقل میشود و لازمه تقسیم ارث زن بدون فرزند گرفتن گواهی انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفی می باشد، در گواهی مزبور تعداد وراث و میزان سهم هریک از دارایی متوفی مشخص می شود. در تقسیم ارث زن بدون فرزند اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند در کنار همسر زن ارث می برند، به این صورت که اگر زن فرزندی نداشته باشد به شوهر نصف ماترک می رسد. و بقیه ماترک به پدر و مادر زن به ارث می رسد، اما اگر پدر و مادر زن نیز در قید حیات نباشند و در طبقه اول فقط شوهر زن بعنوان ورثه باشد نصف اموال به مرد و نصف دیگر به خواهرها و برادرهای زن می رسد.

ارث عمو بدون فرزند

در مواردی که شخص اصلا ازدواج نکرده باشد و پدر و مادر متوفی نیز زنده نباشند، ارث به طبقه دوم که شامل اجداد و خواهر و برادر می شود می رسد، و اگر در همان طبقه دوم نیز اجداد و خواهر و برادر در قید حیات نباشند ارث به خواهرزاده و برادرزاده متوفی میرسد. در موارد تقسیم ارث عمو بدون فرزند اگر همسر نیز وجود داشته باشد، به همسر او یک چهارم از اموال به ارث میرسد و مابقی بین سایر ورثه مانند خواهرزاده و برادرزاده تقسیم می شود.

ارث مرد مجرد

اگر متوفی ازدواج نکرده باشد و فرزندی هم نداشته باشد، بعد از فوت ماترک بین پدر و مادر مرد مجرد تقسیم می شود. اما اگر مرد محرد باشد ولی دارای فرزند باشد سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم از ماترک می باشد و مابقی دارایی مرد مجرد به فرزندان او به نسبت پسر دو برابر دختر ارث می رسد. اگر فرزندان همگی دختر یا همه پسر باشند ارث به مساوی بین فرزندان تقسیم می شود. حتی اگر مرد مجرد یک فرزند دختر یا پسر داشت باشد سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم از اموال و کل ماترک به همان یک فرزند می رسد. در صورتی که پدر یا مادر متوفی جزو ورثه باشند و بعد از متوفی فوت نمایند میزان سهم الارث هر کدام به فرزندان آنها می رسد.

ارث مرد از زن

مطابق قانون مرد از زن به میزان یک چهارم ارث می برد. و اگر زن فرزند نداشته باشد میزان سهم الارث مرد از زن نصف اموال زن می باشد و مابقی ترکه در صورت وجود پدر و مادر به آنها می رسد. و اگر پدر و مادر زن نیز فوت کرده باشند سهم الارث پدر و مادر به طبقه دوم وراث یعنی خواهر و برادر زن به ارث می رسد.

تقسیم ارث مرد بدون فرزند پسر

در تقسیم ارث مرد  بعد از فوت برای تعیین ورثه ابتدا لازم است گواهی انحصار وراثت گرفته شود تا ورثه حین الفوت او مشخص شوند. ارث مردی که فرزند ندارد به پدر و مادر و همسر می رسد، سهم زن از ماترک به میزان یک چهارم و باقیمانده ترکه به پدر و مادر می رسد. اگر پدر و مادر مرد نیز در قید حیات نباشند ترکه در طبقه دوم به خواهر و برادر و زن متوفی می رسد.

مهریه زن بدون بچه 

اگر متوفی زنی باشد که شوهر داشته است، و در زمان حیات خود مهریه اش را مطالبه نکرده باشد، مهریه زن جزو ماترک محسوب شده و وراث زن میتوانند مهریه زن را از شوهر مطالبه نمایند. در مواردی که زن نیز فرزندی ندارد و وراث او پدر و مادر و شوهر باشند، سهم الارث مرد یک دوم یا همان نصف اموال زن است. و باقی ترکه در صورت زنده بودن پدر و مادر زن به آنها می رسد و در صورت فوت پدر و مادر نصف دیگر ترکه به وراث طبقه دوم خواهر و برادر و اجداد زن می رسد. نکته ای که حائز اهمیت است اینست که چون بعد از فوت مهریه زن جزو ماترک محسوب می شود شوهر نیز از مهریه سهم می برد، در واقع مهریه زنی که فرزند نداشته باشد با محاسبه سهم الارث شوهر، مهریه زن نصف خواهد بود. و مرد در صورت مطالبه مهریه از سوی وراث باید نصف آن را پرداخت نماید.

ارث کسانی فرزند ندارند

تقسیم اموال اشخاصی که ازدواج نکرده اند و یا ازدواج کرده و فرزندی ندارند بعد از فوت به شرح ذیل است؛ 

۱- اگر متوفی کلا ازدواج نکرده و همسر و فرزندی نداشته باشد کل ماترک او در طبقه اول به پدر و مادر او می رسد، و در صورتی که هیچکدام زنده نباشند ارث به طبقه دوم یعنی اجداد و خواهر و برادر متوفی و اولاد آنها می رسد. در صورت وجود حتی یکنفر از طبقه دوم دیگر نوبت به طبقه سوم نمی رسد.

۲- اما اگر متوفی ازدواج کرده و فرزند ندارد، اگر زن باشد یک دوم از ماترک سهم شوهر متوفی و مابقی به پدر و مادر او میرسد و اگر پدر و مادر در قید حیات نباشند، یک دوم به شوهر و مابقی به وراث طبقه دوم می رسد. حالت بعدی اینکه اگر متوفی مرد باشد و فرزندی نداشته باشد سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. و مابقی ارث به پدر و مادر متوفی می رسد و در صورت فوت آنها به اجداد، خواهر و برادر و اولاد انها می رسد و اگر در طبقه دوم هم نیز کسی نباشد نوبت به طبقه سوم می رسد.

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدل‌جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمام دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

 

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفاً در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 

شماره‌های تماس:

09120362123 

02191692272 

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  • شنبه 03 تیر 1402
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 4 دقیقه
  • 1962
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     هشت   =   چهار