منظور از یک سوم اموال چیست؟

3.77 از 5 بوسیله 118 رای

به موجب قانون مدنی وصیت به دو شکل تعریف شده است.در وصیت تملیکی زمانی که شخصی برای بعد از فوتش مال خود را بعنوان یک سوم اموال یا ثلث دارایی به شخص دیگری مجانا تملیک می کند. ناگفته نماند که شخص نمی تواند به ضرر سایرورثه بیشتر از یک سوم اموال یا دارایی خود را وصیت کند. و اگر بیشتر از یک سوم اموال یا ثلث دارایی را وصیت نماید نافد نمی باشد، وصیت عهدی نیز ممکن است شخص برای بعد از فوتش کسی را برای انجام امور خاصی مامور نماید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکیل انحصار وراثت کمک بخواهید.

آیا ثلث میت واجب است

مطابق دین اسلام وشرع وصیت نوشتن از مستحبات است و لازم است که هر شخص برای اموالش تعیین تکلیف نماید، و قانون نیز وصیت را به دو صورت تملیکی و عهدی تقسیم نموده است، زمانی که فرد فوت می نماید و اموال که همان ماترک نامیده میشود بین وراث قابل تقسیم می باشد. و بیشترین اختلافات بین وراث بعد از فوت در وصیت تملیکی است که آیا ثلث میت واجب است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان کنیم که قبل از هر تصمیمی در مورد اموال متوفی باید هزینه کفن و دفن میت، واجبات و دیون متوفی مشخص و پرداخت شود و از باقیمانده اموال در خصوص ثلث اموال میت که وصیت شده است تعیین تکلیف نمود. شخص می تواند نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید و عمل کردن به وصیت نسبت به ثلث واجب است، ولی مازاد بر ثلث اموال میت غیرنافذ بوده و تا زمانی که ورثه اجازه ندهند قابل پرداخت نمی باشد.

یک سوم یعنی چقدر

در مورد وصیت تملیکی به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که هزینه های کفن و دفن و واجبات و دیون متوفی پرداخت نشود ترکه متوفی قابل تقسیم نمی باشد، اما ممکن است شخص نیز برای بعد از فوتش وصیت نامه ای تنظیم کرده باشد و دیگری را بعنوان موصی له مشخص کرده باشد و یک سوم اموال خود را به نفع او وصیت نموده باشد، طبق ماده ۸۴۵ قانون مدنی یک سوم اموال و میزان ثلث دارایی متوفی در هنگام وفات او مشخص میشود، نه به اعتبار دارایی او هنگامی که زنده است و وصیت می نماید. به این صورت که بعد از فوت ابتدا از کل اموال متوفی دیون و واجبات متوفی کسر می شود و بعد از کسر و پرداخت بدهی های متوفی از کل ماترک چه اموال منفعت مالی باشد چه عین مال وصیت شده باشد طبق ماده ۸۴۶ قانون مدنی محاسبه می شود و یک سوم از کل اموال خارج میشود. نکته مهم؛  ممکن است اموال متوفی متعدد باشد و متوفی نیز قبل از فوت خود مشخص نکرده باشد که در خصوص کدام یک از اموال وصیت کرده است در اینجا قانون به ورثه این اجازه را داده است که یک سوم را آنها تعیین و مشخص نمایند.

یک سوم سه میلیون چقدر می شود

 بعد از فوت شخص اموال و دارایی متوفی تحت عنوان ماترک به ارث میرسد. بعد از تعیین وراث از طریق گواهی انحصار وراثت نوبت به تقسیم ترکه میرسد، البته دارایی زمانی بین وراث تقسیم می شود که اول از محل ماترک واجبات و دیون متوفی پرداخت شود. و بعد از آن اگر شخص نسبت به اموال خود وصیتی نیز کرده باشد در مورد آن تعیین تکلیف شود و تا یک سوم اموال به شخصی که به نفعش وصیت شده است پرداخت شود. مثلا کل دارایی متوفی سه میلیون می باشد، در اینصورت برای اینکه مشخص شود یک سوم سه میلیون چقدر است باید آن را تقسیم بر سه نمود و یک سوم آن را از ماترک خارج نمود و به موصی له ( شخصی که به نفعش وصیت شده است) پرداخت کرد.

تقسیم ثلث بین فرزندان 

همانطور که پیش از این اشاره کردیم ورثه متوفی طبق گواهی انحصار وراثت تعیین و قدرالسهم هر یک ازورثه نیز در گواهی مزبور مشخص میشود. حال در بعضی مواقع نیز شخص دیگری در ماترک متوفی به موجب وصیت نیز سهیم شده است که در اینصورت احتمال دارد تا یک سوم اموال به شخصی که به نفعش وصیت شده است برسد و از سهم الارث سایر ورثه کم شود. و شخص فقط قادر است نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید نه بیشتر از آن، اما اگر این تقسیم ثلث بین فرزندان صورت بگیرد یعنی بعنوان مثال متوفی یکی از فرزندان خود را بر سایر فرزندان ترجیح داده و به نفع او وصیت کرده باشد، بدوا تقسیم ثلث فرزندان صورت میگیرد و مابقی اموال به نسبت سهم دختر و پسر و همسر قابل تقسیم است، و زمانی که تقسیم ثلث بین یک فرزند یا چند فرزند صورت بگیرد، آن فرزندان علاوه بر ثلث که به نفعشان وصیت شده است، از باقی اموال نیزبه نسبت سهم خود ارث می برند.

ثلث میت به چه کسانی تعلق میگیرد

ماترک متوفی بعد از فوت او به ورثه حین الفوت او به ارث می رسد. اما گاهی اشخاص برای بعد از فوت خود نیز تدابیری اندیشیده اند تحت عنوان وصیت تملیکی یا عهدی که ممکن است سایر وراث از آن اطلاعی نداشته باشند یا آن را قبول نکنند. باید به عرض برسانیم که قانون مدنی این اجازه را به هر شخصی داده است که قبل از فوت خود تا یک سوم اموال خود را در حق هر کسی که میخواهد وصیت نماید. ثلث میت میتواند به هر شخص اعم از وراث یا غیر از وراث تعلق بگیرد.

ثلث مال در قرآن

در قانون و شرع اسلام در مورد وصیت تاکید شده است، مثلا در سوره بقره و آیات و روایات نیز به این موضوع اشاره شده است که تا علامت مرگ در کسی حاضر نشده است وصیت کند. و در روایتی دیگر نیز امده است که مومن نمی خوابد مگر اینکه وصیت او زیر سرش باشد. قرآن نیز وصیت در مورد اموال را تا یک سوم یا همان ثلث اموال قبول دارد و زاید بر آن را به دلیل انکه به ضرر سایر ورثه است را رد کرده اس، و فقط در صورتیکه ورثه اجازه بدهند مورد قبول قرار می گیرد.

موارد مصرف ثلث مال

ممکن است شخص قبل از فوت وصیت نکرده باشد در این صورت کل ماترک به ورثه او می رسد، ولی اگر متوفی در مورد ثلث اموال وصیت نموده باشد و موارد مصرف ان را مشخص نکرده باشد، ابتدا دیون و واجباتی که به متوفی تعلق میگیرد باید ادا شود و بعد از آن از باقی ثلث ترکه اگر مصرف خاصی را وصیت کرده باشد باید در همان راه خرج شود، در غیر اینصورت اگر مصرف خاصی را مشخص نکرده باشد، بعد از پرداخت واجبات و ادای دیون متوفی ، مابقی ثلث اموال برای ورثه است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدل‌جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمام دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

 

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفاً در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 

شماره‌های تماس:

09120362123 

02191692272 

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • شنبه 03 تیر 1402
  • بروزرسانی: دوشنبه 25 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 5 دقیقه
  • 5148
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  5     +     شش   =