انحصار وراثت پسر مجرد

3.56 از 5 بوسیله 108 رای

یکی از ابتدایی ترین اقدامات لازم برای گرفتن انحصار وراثت پسر مجرد بعد از فوت، اخذ گواهی فوت و تنظیم استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی توسط سه نفر شهود گواهی شده باشد. هر یک از وراث قانونی یا ذی نفع بعنوان مثال طلبکار یا وصی میتوانند درخواست انحصار وراثت پسر مجرد را به شورای حل اختلافی که متوفی در آن حوزه ساکن بوده است را تقدیم نمایند. در انحصار وراثت پسر مجرد اصولا ورثه پدر و مادر متوفی می باشند، مگر اینکه در زمان فوت فرزند خود هیچکدام  در قید حیات نبوده، که  انحصار وراثت پسر مجرد توسط طبقه دوم که خواهر و برادرهای پسر مجرد (متوفی) هستند اخذ می گردد. برای اطلاعات بیشتر با وکیل انحصار وراثت در ارتباط باشید.

سهم ارث فرزند ازدواج نکرده

قانون مدنی در مورد سهم ارث فرزند و پدر و مادر و همسر و نیز طبقات بعدی بصورت کامل تعیین تکلیف نموده است. وقتی متوفی مجرد باشد و اصلا ازدواج نکرده باشد وراث حین الفوت فرزند ازدواج نکرده، پدر و مادر متوفی هستند و در صورتی که پدر و مادر فوت نموده باشند، نوبت به طبقه دوم که همان خواهر و برادر هستند میرسد. بطور کل تا زمانی که حتی یکنفر از طبقه اول تا سوم زنده باشند ارث به طبقات بعدی نمی رسد.

مالیات بر ارث مرد مجرد

قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر ارث به دو دوره، متوفیان قبل از سال ۹۵ و بعد از سال۹۵ تقسیم میشود، اگر تاریخ فوت متوفی به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ برگردد، مالیات بر ارث مرد مجرد باید ظرف ۶ ماه پرداخت گردد، در غیر اینصورت به آن جریمه تعلق میگیرد،  و ضمن اینکه برای صادر شدن گواهی انحصار وراثت مرد مجردی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد، گواهی مالیات بر ارث برای تشکیل پرونده الزامی میباشد البته میتوان فقط با تشکیل پرونده و دادن اظهارنامه موقتا گواهی مالیات بر ارث را از اداره دارایی و مالیات اخذ و به شورای حل اختلاف جهت صدور انحصار وراثت تقدیم کرد. و بعد از صدور انحصار وراثت اگر متوفی دارایی داشته باشد و وراث قصد فروش آن را دارند، باید مالیات آن را پرداخت نمایند. اما در متوفیانی که بعد از ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده باشند، جریمه ای به دارایی متوفی بابت مالیات بر ارث تعلق نمیگیرد و وراث میتوانند هر زمانی که خواستند، انحصار وراثت متوفی را اخذ نمایند و نکته قابل ذکر اینست که  برای صدور گواهی انحصار وراثت دیگر نیازی به گواهی مالیات بر ارث ندارد.

تقسیم ارث برادر بدون فرزند

با فوت شخص دیون و دارایی متوفی به وراث حین الفوت او به ارث می رسد. برای تعیین این امر که چه شخص یا اشخاصی از متوفی ارث می برند، وراث باید درخواست گواهی انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف محل زندگی متوفی تقدیم کنند، و با در دست داشتن مدارک کامل ورثه و متوفی و استشهادیه ای که در دفترخانه توسط ۳ نفر شهود تایید شده است، به شعبه مربوطه مراجعه نموده و به درخواست انحصار وراثت رسیدگی میشود. لازم به ذکر است یادآوری کنیم اگر ورثه مدارک کامل وراث دیگر یا متوفی را ندارند باید از شعبه ای که به درخواست انحصار وراثت رسیدگی میکند بخواهند که از اداره ثبت احوال در این خصوص استعلام شود. بعد از صدور گواهی انحصار وراثت نوبت به تقسیم و فروش اموال میرسد، اگر کل ورثه در مورد تقسیم و فروش اموال با یکدیگر توافق داشته باشند، می توانند با توافق اموال را بین خود تقسیم نمایند، اما استثنایی در این موردوجود دارد، اگر بین وراث محجور یا صغیری وجود داشته باشد دیگر توافق برای فروش معنا ندارد، و حتما باید اموال از طریق دادگاه به فروش برسد. و در جایی که وراث با همدیگر اختلاف داشته باشند، به درخواست هر یک از وراث اموال از طریق دادگاه تقسیم و به فروش می رسد.

سهم الارث دختر مجرد از پدر 

در تقسیم بندی طبقات اول و دوم و سوم سهگ هر یک از ورثه مشخص شده است، مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی یک فرزند داشته باشد، چه دختر و چه پسر با شد کل ماترک به آن فرزند می رسد، اگر اولاد متعدد باشد، همه پسر یا همه دختر باشند سهم الارث بین همه بصورت تساوی تقسیم می شود. اما اگر اولاد متعدد باشند و بعضی پسر و بعضی دختر باشند ، پسر دو برابر دختر ارث می رسد.

سهم الارث پسر مجرد بعد از فوت پدر

همانطور که در بالا هم اشاره نمودیم، بعد از فوت پدر دارایی او به فرزندان او منتقل می گردد،

در تقسیم بندی طبقات اول و دوم و سوم سهم هر یک از ورثه مشخص شده است، مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی یک فرزند داشته باشد، چه دختر و چه پسر با شد کل ماترک به آن فرزند میرسد، اگر اولاد متعدد باشند، همه پسر یا همه دختر باشند سهم الارث بین همه بصورت تساوی تقسیم می شود. اما اگر اولاد متعدد باشند و بعضی پسر و بعضی دختر باشند ، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

نحوه تقسیم ارث خواهر مجرد

در مطالب قبل عنوان نمودیم که طبقات ارث به چه شکل است و هریک از وراث به چه میزان از دارایی متوفی سهم میبرند، حال به این سوال می پردازیم که نحوه تقسیم ارث خواهر مجرد به چه شکل است، در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد ، و پدر و مادر او نیز در قید حیات نباشند، اموال و دارایی او به خواهر و برادر او به ارث می رسد، اگر خواهر یا برادر تنها وراث باشند تمام ارث را می برند، و اگر وراث متعدد باشند، و چند برادر و خواهر ابی یا چند خواهر و برادر ابوینی باشند سهم پسرها دو برابر دخترهاست.

ارث عمه مجرد

طبق قانون ارث طبقات مختلف اگر ذی نفع باشند می توانند این موضوع را در شورای حل اختلاف ثابت نمایند و گواهی انحصار وراثت را اخذ نمایند. اگر عمه دارای پدر و مادر و همسر و فرزند نباشد ارث او به خواهر و برادر او میرسد، ولی اگر پدر بعد از عمه فوت کرده باسند میتوان بعنوان قائم مقام پدر درخواست ارث نمود، میزان ارث برادر زاده از عمه نیز حالات مختلفی دارد اگر برادر زاده تنها باشد تمام ارث به او میرسد، طبق ماده ۸۹۰  قانون مدنی اگر متوفی خواهر یا برادر نداشته باشد اولاد خواهر یا برادر در کنار اجداد اگر زنده باشند ارث میبرند، البته اولاد خواهر و برادر بر حسب نسل ارث می برند.

نحوه تقسیم ارث برادر مجرد

بعد از تعیین تکلیف در این خصوص که چه کسانی وراث متوفی هستند، نوبت به نحوه و چگونگی تقسیم ارث برادر مجرد میرسد، ورثه ابتدا باید از کل دارایی و اموال متوفی اطلاع داشته باشند تا بتوانند به نحو صحیح درخواست تقسیم ارث را مطرح نمایند تا منجر به صدور قرار رد دادخواست نگردد. مشخصات کامل مترک بعنوان مثال اگر قصد تقسیم ملکی را دارید باید، آدرس دقیق و پلاک ثبتی به دادگاه ارائه شود. معمولا وراث از اموال و دارایی متوفی اظهار بی اطلاعی می نمایند، بهتر است در اینگونه موارد قبل از طرح دادخواست تقسیم ارث، ابتدا درخواست تحریر ترکه به شورای حل اختلاف ارائه گردد، و با صورت اموال که توسط شورای حل اختلاف استعلام گردیده است، درخواست تقسیم ارث ثبت گردد. و بعد از رسیدگی و فروش از طریق دادگاه میتوان ارث برادر مجرد را بین وراث که در طبقه اول پدر و مادر می باشند و یا در صورت فوت آنها در طبقه دوم برادرها و خواهرها تقسیم می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدل‌جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمام دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

 

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفاً در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 

شماره‌های تماس:

09120362123 

02191692272 

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • دوشنبه 22 خرداد 1402
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 2254
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  دو     +     چهار   =