اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد آن وقت چه باید کرد؟ قاضی چه حکمی می‌دهد؟

3.62 از 5 بوسیله 3773 رای

دارایی متوفی که همان ترکه نامیده می شود، بعداز فوت خواه ناخواه به ورثه می رسد ولی این انتقال خود به خود انجام نمی شود و اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد باید مراحل قانونی انحصاروراثت را انجام دهد.

● حق الوکاله با تمام هزینه های دادرسی سه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

 یک میلیون و پانصد هزار تومان بدواً توسط وکیل انحصار وراثت اخذ و الباقی پس از صدور و تحویل گواهی انحصار وراثت.

 زمان تقریبی برای انحصار وراثت نامحدود 40 روز و برای انحصار وراثت محدود ظرف 7 تا 10 روز .

تماس با شماره 09120362123

وکیل برای انحصار وراثت

ارث چیست؟

 

اموال و دارایی فرد بعد از مرگ به ارث می رسد، سهم هریک از ورثه را از دارایی متوفی ارث نامیده ، که در قانون سهم هریک از وراث به طور مجزا تعیین گردیده است.

وراث شامل چه کسانی می شوند؟

وراث شامل نزدیکان متوفی میشود که به سه طبقه تقسیم میشوند. فرزندان، پدرومادر، همسر، خواهر و برادر متوفی و.... که از طبقه اول شروع شده، اگر متوفی در طبقه اول وارثی نداشته باشد ارث به طبقات دیگر می رسد.

دلایل عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث؟

گاها به دلیل مشکلات خانوادگی میان ورثه روند تقسیم اموال با معضلاتی روبرو می شود. مثلا تمام وراث در تقسیم اموال موافقت نموده و حاضر به حل این مسئله بصورت مسالمت آمیز بوده ولی یکنفر از وراث قبول نمی نماید که تقسیم نامه را امضاء نماید یا دسترسی به یکی از ورثه وجود ندارد. و در مواردی ورثه به حاضرین دیگر اعتماد ندارند و مدارک شناسایی خود را در اختیار قرار نمی دهند.

درصورت عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث چه باید کرد؟

همانطور که دربالا اشاره نمودیم عدم همکاری وراث دلایل زیادی میتواند داشته باشد.در مواقعی که یکی از وراث سهمش را بخواهد و دیگران توجهی نکنند و حاضر به تقسیم اموال نشوند متقاضی میتواند از طریق دادگاه اقدام به تقسیم و فروش اموال را بنماید. 

مواد قانونی مربوط به خلع ید از ملک مشاع؟

قانون ملک مشاع را اینگونه تعریف نموده است ،ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد ، به این اشتراک «اشاعه» گفته میشود. اشاعه ملک یعنی  هر یک از مالکین در جزء جزء ملک دارای سهم هستند.در اغلب موارد یکنفر از مالکان ملک مشاعی بدون رضایت و اجازه دیگر شرکاء ، ملک مشترک را در تصرف خود نگاه داشته  و با اعلام عدم رضایت توسط دیگر شرکاء  به سلطه خود بر ملک ادامه میدهد و طرح دعوای خلع ید مشاعی تنها راه برای سایر شرکاء میباشد.بارزترین نمونه خلع ید مشاعی مربوط به موردی است که چند فرد به واسطه ارث از مورث خود قهرا  مالک یک ملک مانند خانه، آپارتمان، زمین، باغ یا مغازه می شوند ولی یک یا چند نفر از ورثه و شرکا آن ملک را در تصرف خود داشته و اجازه تصرف به ورثه دیگر نداده و به تقسیم یا فروش هم راضی نمی شود و با هم توافق نمی نمایند.اصولا یکی از راه های اجبار شرکا و ورثه به تقسیم و فروش همین درخواست خلع ید مشاعی بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

 • در ماده 576 قانون مدنی مربوط به طرز اداره اموال مشترک بین شرکاء بوده است.
 • ماده 582 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که اگر یکی از وراث بدون اذن سایرین اموال را تصرف نماید ضامن است.

حضور یکی از ورثه در خارج از کشور و عدم همکاری ایشان بر تقسیم ارث؟

هرگاه یکی از ورثه حضور ندارد یا دسترسی به آن امکانپذیر نباشد سایرین میتوانند تقاضای فروش اموال را از دادگاه بخواهند.و مانعی برای تقسیم ارث وجود ندارد ، به صورتی که متقاضی فروش و تقسیم ارث به طرفیت سایر وراث دادخواست تقسیم و فروش ترکه را طرح می نماید اگر مال قابل تقسیم نباشد توسط دادگاه به فروش می رسد، و سهم هریک از ورثه غائب در صندوق دادگستری محفوظ می ماند.

آیا وراث میتوانند سهم خود را جداگانه بفروشند؟

لازم به توضیح است که اقدام به  فروش ملک ورثه ای بوسیله یکی از وراث ( شرکاء)  بدون رضایت دیگر ورثه نسبت به سهم الارث خود نافذ است و این معامله کاملا صحیح و قانونی است. به این دلیل که هر مالک مشاعی می تواند بدون اجازه سایرین نسبت به سهم  خود هر نوع تصرف حقوقی و قانونی که مضر به مالکیت دیگر وراث نباشد، داشته باشد. ولی باید این نکته را متذکر شد که هیچ تصرف مادی در ملک مشاع که همان تسلیم و تحویل  ملک می باشد، قبل از افراز و تقسیم وجود ندارد ونیازمند اجازه تمامی شرکاء و وراث می گردد.

شکایت یکی از وراث؟

زمانی که وراث با یکدیگر همکاری نمی نمایند و حاضر به تقسیم اموال نبوده هریک از وراث که خواهان دریافت سهم الارث خود میباشند برای طی کردن روند قضایی مربوط به دعاوی حق‌ الارث در دادگاه‌ های مختلف، باید مدارک  مربوطه را که مختص به همان مرحله است را تهیه نموده و با تشکیل پرونده در شورای حل اختلاف و اخذگواهی انحصاروراث و بعداز این مرحله پرداخت مالیات بر ارثی راکه شامل اموال میشود را انجام دهد وبعد از آن تقسیم اموال و دریافت سهم الارث خود را از دادگاه بنماید. دراین زمینه، امکان مشاوره با وکیل متخصص ارث نیز وجود دارد تا بتوان از پیچ‌ و خم‌های مسیر آگاهی لازم را پیدا کند.

اگر یکی از ورثه فوت کند؟

زمانی که شخصی فوت نماید و ورثه تقاضای صدور انحصاروراثت و تقسیم ارث ننمایند و در همان پروسه بعداز فوت متوفی یکی از وراث فوت نماید، تقسیم اموال با  پیچیدگی های بیشتری روبرو شده و سهم الارث وراث فوت شده به ورثه حین الفوت آن می رسد و با اضافه شدن وراث جدید به ورثه قبلی روال تقسیم ارث مانندقبل است با این تفاوت که وراث بیشتری باید در دادخواست اضافه شوند.

اگر یکی از وراث حاضر به فروش نباشد؟

معمولا بین وراث اختلافاتی برای فروش اموال وجود دارد. یا یکی از وراث حاضر به فروش نمیباشد، در این حالت سایر ورثه می توانند با طرح دادخواست فروش سهم الارث مشاع به دادگاه صالح ،و تقدیم آن  اقدام به تقسیم و فروش سهم الارث خود را بخواهند.

تصرف ملک ورثه ای توسط یکی از وراث؟

در برخی از موارد یک یا چند نفر از وراث بدون اجازه و رضایت سایر ورثه یا به صورت عدوان اقدام به تصرف ملک ورثه ‌ای می‌کنند، مثلا در ملک متوفی سکونت دارند یا در آن بنایی میسازند یا آن را بدون اذن ورثه اجاره می‌دهند. در این شرایط سایر وراث می‌توانند با اقدام ومراجعه به مراجع قضایی و اخذ گواهی انحصاروراثت دادخواست خلع ید مشاعی و همچنین اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نمایند.

مدت زمان تقسیم ارث؟

معمولا برای مراحل قانونی وپیچیدگی های آن نمیتوان زمان معین و دقیقی اعلام نمود، باتوجه به تعداد وراث،شکایات وتعارضات فی مابین وراث یا طلبکاران و حجم اموال باقیمانده از متوفی معمولا تقسیم چندماه طول میکشد، که تقریبا بعداز صدورگواهی انحصاروراثت بین ۶ تا ۸ ماه زمان می برد.

فروش سهم الارث بدون اجازه سایر وراث؟

بعداز فوت شخص ، ورثه متوفی قائم مقام قانونی او در ترکه می‌شوند. بعد از تصفیه و پرداخت دیون  متوفی  ، هریک از ورثه می‌تواند  بدون رضایت سایر وراث مقدار سهم‌الارث خود را به هر شخصی که بخواهد واگذار کند.فقط در زمانی باید از ورثه اجازه بگیرد که بخواهد سهم سایرین را واگذار نماید  در مورد اول منع قانونی وجود ندارد و سایر وراث هم نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند.

ولی در موردی که اگر ورثه فقط دو نفر باشند، و یکی از ورثه سهم‌الارث مال غیر منقول را به شخص دیگری بفروشد فقط در قالب بیع باشد ، ورثه شریک اختیار دارد از حق شفعه خود استفاده نماید و با پرداختن ثمن معامله به خریدار کل ملک را متصرف شود. این استثنا فقط برای مال غیر منقول و بودن دو ورثه است و ورثه دیگر به محض اطلاع میتواند ملک را به مالکیت خود درآورد.

چگونه سهم الارث خود را بفروشیم؟

با وجود مشکلاتی که معمولا بین وراث بر سر تقسیم ارث وجود دارد گاها یکی از ورثه نیازمالی دارد و می خواهد سهم خود را بفروشد و نمی تواند سایرین را راضی به این امر بنماید . دراین موارد شخص بعداز صدور گواهی انحصاروراثت و پرداخت مالیات بر ارث اموالی که به ارث رسیده است باید دادخواست تقسیم و فروش اموال را بنماید و راهی جزء گذر از مراحل قانونی ندارد.

توافق نامه سهم الارث؟

بعد از فوت شخص اگر اموالی بجا مانده باشد وراث پس از صدور انحصاروراثت و مشخص شدن سهم الارث و پرداخت دیون متوفی میتوانند آزادانه در مورد تقسیم اموال تصمیم بگیرند و با تنظیم تقسیم نامه ای در قالب قرارداد صلح بصورت مسالمت آمیز سهم هریک از وراث را مشخص نمایند. قانون گذار در ماده ۷۵۲ قانون مدنی اشاره کرده است که عقد صلح، معمولا برای رفع نزاع یا جلوگیری از تحقق نزاع در آینده تنظیم می‌شود.نکته حائز اهمیت اینکه هیحکدام از ورثه نمیتوانند این توافق نامه را بصورت یکطرفه فسخ نمایند مگر اینکه همه وراث برای برهم زدن قرارداد با یکدیگر توافق نمایند یا اختیارات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد.

انتقال سهم الارث بدون انحصاروراثت؟

بدون اخذ گواهی حصر وراثت هیچ گونه اقدامی نسبت به اموال متوفی عملا میسر نیست ، گواهی انحصاروراثت مشخص کننده میزان سهم هریک از ورثه میباشد و بدون گرفتن آن اگر انتقالی صورت پذیرد غیرنافذ بوده و بدون مشخص شدن سهم الارث همه وراث بدون گواهی انحصاروراثت چون مال مشاعی میباشد ممکن است مصداقی از انتقال مال غیر صورت پذیرد.

وکیل برای عدم همکاری ورثه برای سهم الارث؟

اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد وکیل ارث عدل جو در این زمینه با توجه به تخصص در این امر تمام مراحل ارث از صدورگواهی انحصاروراثت تا تقسیم اموال را بدون نیاز به حضور کل وراث انجام می دهد. و عنوان می نماید، مطلقاً نگران عدم همکاری هیچ یک از ورثه از قبیل ارائه نکردن مدارک، عدم توافق در تقسیم اموال،عدم حضور در مرجع قضایی نباشید. گروه وکلای عدل جو؛ راهنمای شماست.

 • دوشنبه 09 خرداد 1401
 • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
 • 8 نظر
 • 1 دقیقه
 • 45180
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

8 نظر
man avatar
جعفرمحمدی
سه شنبه 28 آذر 1402 - 02:47

بسیار عالی از توضیحات روشن تان.

 • 3
 • 1
man avatar
محمدرضا خوشرو
سه شنبه 28 آذر 1402 - 15:21

ممنون از حُسن توجه شما. موفق و سربلند باشید.

 • 0
 • 0
man avatar
فرخنده شهبازی سرگزی
دوشنبه 04 دی 1402 - 05:33

پنجاه ملیون برای سهم پسر دونهم وسهم دختر یک نهم ویهم مادر یک هشتم چقدر. میشود

 • 5
 • 1
man avatar
محمدرضا خوشرو
سه شنبه 05 دی 1402 - 10:03

سلام، وقت بخیر. از ماترک متوفی مرد در فرضی که پدر و مادرِ متوفی جزء ورثه نباشند، ابتدا یک هشتم از دارایی به همسر تعلق میگیرد و باقیمانده ماترک بین فرزندان به نسبت ذکور دوبرابر اُناث تقسیم می شود.

 • 0
 • 0
man avatar
زهراموسوی
پنج شنبه 14 دی 1402 - 10:36

ما برای سهام عدالت پدرم ۹ ساله فوت کرده برگه انحصار وراثت برابر اصل داریم الان میخواستیم سهام عدالت بابام و بگیریم یکی از خوهرم شاکی خصوصی داره وحساب بانکیش بسته است من خواستم اقدام کنم ترسیدم برای خواهرم مشکل بشه باید چکار کنیم

 • 1
 • 0
man avatar
محمدرضا خوشرو
شنبه 16 دی 1402 - 11:24

سلام، وقت بخیر. سهم هر ورثه فقط به حساب خودش واریز می شود. با توجه به اینکه واریز سود سهام عدالت متوفی زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، تمام ورثه باید در سامانه سجام ثبت نام نموده باشند و فقط برای ورثه ای واریز خواهد شد که سامانه سجام ثبت نام نموده باشند و شماره حساب بانکی را در سامانه سجام ثبت شده باشد.

 • 0
 • 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     شش   =   هشت