معافیت بیمه عمر ازمالیات بر ارث

معافیت بیمه عمر ازمالیات بر ارث
3.25 از 5 بوسیله 4 رای

همانطور که می دانیم اگر فردی از دنیا برود بازماندگان وی برای مشخص شدن سهم هرکدام باید مراحلی را طی کنند که از لحاظ زمانی حداقل ۶ ماه به طول می انجامد. و پس از طی این مراحل و سپری شدن مدت زمان مذکور می بایست وجه نقد قابل توجهی یا درصدی از اموال متوفی را بعنوان مالیات پرداخت نمایند.حال بررسی میکنیم که کدام اموال متوفی ازمالیات معاف هستند؛ همانطورکه قبلا اشاره کردیم انواع بیمه ها ازمالیات برارث معاف هستند.

۱- اثاث منزل محل  سکونت متوفی

۲- دارایی شهیدان انقلاب در صورتی که دارای وراث طبقه اول و دوم باشد.

۳- مبالغ مرخصی استحقاقی که مورد استفاده قرار نگرفته باشد

۴- وجوه مرتبط با ضرر و زیان اخراج

۵- انواع بیمه ها و هم چنین پرداختی ها توسط کارفرما یا بیمه مانند بیمه زندگی و عمر

۶- دیه و جبران زیان فوت

۷- مبالغ بازنشستگی

۸- وظیفه و امتیازات پایان خدمت

۹- بازخرید خدمت

۱۰- بخشی از اموال متوفی که طبق قانون سلب مالکیت شده و یا مالکیت آن بلاعوض در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد

۱۱- اموال مورد وقف

۱۲- حبس و نذر برای سازمان، نهاد ها و دستگاه های دولتی

۱۳- از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان معافیت کسر می‎شود و مبلغ باقی مانده به نرخ های مذکور مشمول مالیات می‎شود. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور (شخصی که ناتوان در اداره امور مربوط به خود باشد) یا معلول و یا از کار افتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. 

بیمـه عمر

در زمان استعلام بیمه عمر و در جدول بیمه عمر در محاسبه بیمه عمر در قسمت سرمایه گذاری معاف بودن بیمه نامه از مالیات کاملا مشهود است حتی اینکه مبلغ بیمه عمر چقدر است هم در لحاظ شدن مالیات بی تاثیر است.

برخی اثرات جدا بودن سرمایه بیمه عمر از ما ترک

اولاً: استفاده کنندگان از سرمایه می توانند افرادی جدا از وراث باشند و دست بیمه گذار برای انتخاب و اختصاص منافع به آنها باز است.

ثانیاً: در تقسیم سرمایه بیمه عمر بین استفاده کنندگان قواعد ارث لازم الاجرا نیست و بیمه گذار می تواند هر اندازه از سهم را که به دلخواه در نظر دارد به هر یک از استفاده کنندگان تخصیص دهد.

ثالثاً: سرمایه بیمه عمر در نتیجه دیونی که متوفی داشته است و به ماترک وی تعلق می گرفت، قابل توقیف نیست. به عبارت دیگر اگر متوفی بدهی داشته باشد، دیون وی از طرف طلبکاران وی از اموال وی توسط قانون قابل توقیف است ولی سرمایه بیمه عمر به این وسیله قابل توقیف نیست و طلبکاران نمی توانند آنرا تملک کننند.

با مطرح شدن بیمه عمر و سرمایه گذاری به عنوان یک گزینه برای سرمایه گذاری بحث معاف بودن بیمه های عمر از پرداخت مالیات یکی از مهمترین گزینه های روی میز در ارائه این بیمه نامه ها می باشد.

همانطور که می دانیم اگر فردی از دنیا برود بازماندگان وی برای مشخص شدن سهم هرکدام باید مراحلی را طی کنند که از لحاظ زمانی حداقل ۶ ماه به طول می انجامد. و پس از طی این مراحل و سپری شدن مدت زمان مذکور می بایست وجه نقد قابل توجهی یا درصدی از اموال متوفی را بعنوان مالیات پرداخت نمایند.

بهترین راه حل خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری است. بیمه عمر و تامین آتیه از بیمه نامه هایی می باشد که در کنار پوشش های بیمه ای متنوع، جنبه سرمایه گذاری نیز داشته و برای تشویق بیشتر بیمه گذاران برای انجام این قرارداد، بر اساس ماده 136 قانون مالیات های مستقیم، تمامی وجوه پرداختی از طرف شرکت های بیمه بابت انواع بیمه های عمر و سرمایه گذاری از پرداخت مالیات معاف می باشد.

مالیات بر ارث بیمه عمر چقدر است؟

بیمه عمر مطابق ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی از مالیات بر ارث معاف است. بر اساس این ماده، خسارات فوت و دیه نیز از مشمول معافیت مالیاتی می‌باشد. اما تحت شرایط خاصی ممکن است بیمه عمر از حیطه مالیات بر ارث خارج گردد.

مزایای بیمه عمر

معافیت از مالیات بر ارث یکی از بزرگ‌ترین مزایای بیمه عمر می‌باشد. همچنین بیمه‌گذار می‌تواند به پشتوانه بیمه عمر وام دریافت کند. اندوخته شخص در قالب بیمه عمر می‌تواند همانند سند ملک نوعی ضمانت و سرمایه به حساب بیاید. علاوه بر این شخص می‌تواند ذینفع قرارداد بیمه را خودش تعیین کند. به عنوان مثال ممکن است شخصی بخواهد اطمینان حاصل کند که پس از مرگ، بلغ بیمه تنها به یکی از فرزندانش پرداخت شود. امکان تغییر ذینفعان نیز در انتهای هر سال وجود دارد. همچنین شخص هر وقت که تمایل داشته باشد می‌تواند با افزایش حق بیمه، تعهدات بیمه‌گر را افزایش دهد. یکی دیگر از مزایای بیمه عمر امکان فسخ و بازخرید است. بیمه عمر با تورم رشد می‌کند و شخص بیمه شونده از بابت تورم متحمل زیان نخواهد شد.

مالیات بر ارث بیمه عمر زمانی چیست؟

بیمه عمر زمانی نوعی از بیمه است که در آن قرارداد برای مدت محدودی عقد می‌شود. به عنوان مثال قرارداد این نوع بیمه می‌تواند برای یک یا چند سال بسته شود. در صورتی که شخص بیمه شده در مدت قرارداد فوت شود، بیمه گذار ملزم به پرداخت سرمایه تعیین شده به وراث می‌باشد. اما چنانچه بیمه‌گذار تا پایان زمان قرارداد در قید حیات باشد، بیمه گر تعهد پرداختی بابت حق بیمه‌ی پرداخت شده توسط بیمه‌گذار نخواهد داشت. اگر شخص بیمه شونده در مدت زمان تعیین شده در قرارداد فوت کند، ورثه وی از پرداخت مالیات بر ارث بیمه عمر زمانی معاف خواهند شد.

مالیات بر ارث بیمه عمر مختلط پس انداز چیست؟

بیمه مختلط پس انداز همانطور که از نام آن مشخص است ترکیبی از بیمه عمر و بیمه پس انداز می‌باشد. در این نوع از بیمه، چنانچه شخص در حین مدت قرارداد فوت نماید شرکت بیمه موظف است سرمایه توافق شده را به وراث وی پرداخت نماید. اما چنانچه شخص بیمه‌گذار پس از اتمام مدت قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه موظف است مبلغ بیمه را به خود او پرداخت کند. حال اگر شخص در حین قرارداد فوت کند، مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گر از پرداخت مالیات بر ارث معاف می‌شود. اما چنانچه شخص در قید حیات باقی بماند و خودش مبلغ بیمه را دریافت کند، دیگر مالیات بر ارث موضوعیت نخواهد داشت. چون در این حالت فوتی اتفاق نیفتاده است. دقت داشته باشید که مالیات بر ارث صرفاً در مورد وراث مطرح می‌شود و از ورثه اخذ می‌گردد.

به طور خلاصه؛ سرمایه بیمه عمر مختص و منحصر به ذینفع می باشد و باید بلافاصله بدون برداشت هیچگونه مالیاتی در اختیار او قرار گیرد. طلبکاران روی سرمایه بیمه عمر حقی نداشته و نمی توانند آنرا توقیف کنند، و لو آنکه بیمه شده متوفی ورشکسته باشد، سهم هر یک از استفاده کنندگان را بیمه گذار به میل و مصلحت شخص خود معین نموده و به بیمه گر معرفی می نماید. در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند رضایت بیمه شده نیز الزامی است. بیمه گر هم به همان ترتیب رفتار خواهد نمود. از نظر حقوقی بیمه عمر جزء ارث نبوده و ماترک محسوب نمی شود، زیرا این بیمه مانند هبه و صلح از جمله انتقالات بلاعوض است.

  • جمعه 29 مرداد 1400
  • بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 740

عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     دو   =   پنج