عناوین اصلی

دسته بندی ها

انحصار وراثت و تقسیم تَرَکه

انحصار وراثت و تقسیم تَرَکه

پس از اینکه شخصی فوت کرد باید ورثه تعیین شوند تا بتوان با تعیین سهم‌الارث افراد، ارث را تقسیم کرد که انحصار وراثت و تقسیم تَرَکه نامیده می‌شود.

ادامه مطلب

وکیل طلاق توافقی در تهران

وکیل طلاق توافقی در تهران

با افزایش تعداد طلاق در این روزهای جامعه شاهد طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی زیادی هستیم. وکیل طلاق توافقی در تهران و سایر شهرها می‌تواند کمک ساز باشد.

ادامه مطلبگروه وکلای عدلجو