نمونه پرونده خانواده و طلاق توافقی

نمونه رأی طلاق توافقی

نمونه رأی طلاق توافقی

  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

نمونه رأی طلاق توافقی

ادامه مطلب

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

ادامه مطلب

نمونه پرونده ضرب و جرح و تهدید جانیِ زن توسط شوهر

نمونه پرونده ضرب و جرح و تهدید جانیِ زن توسط شوهر

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

موضوع پرونده : 1- ضرب و جرح 2- تهدید جانی 3- توهین به اشخاص عادی خواهان: خانم ز . ر خوانده: آقای ح . ر شرح شکایت: احتراماً به استحضار می رساند: مشتکی عنه موصوف فوق همسر اینجانب می باشند که مدتی است دائما بنده را مورد آزار و اذیت خود قرار داده است و در تاریخ مذکور در زمانی که اینجانب در خیابان بوده ام بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده است و لازم به ذکر است که بنده را هم مورد تهدید به اسیدپاشی کرده است و تهدید نموده است که عکس های اینجانب را پخش می نماید لذا حسب قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم را خواستارم.

ادامه مطلب

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

در اینجا نمونه کامل و صحیح متن وکالت در طلاق یا همان حق طلاق با مهريه را برای شما آورده ایم تا با آن آشنا شوید.

ادامه مطلب

نمونه پرونده طلاق به درخواست زوجه

نمونه پرونده طلاق به درخواست زوجه

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

خواهان : خانم ف.د فرزند حسین ساکن تهران وکیل : خانم م .ز ساکن تهران خوانده : آقای م.ج فرزند علی ساکن تهران موضوع دادرسی : طلاق به درخواست زوجه به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد و گواهی عدم امکان سازش طبق مواد ۲ و ۹ سندنکاحیه به انضمام هزینه وخسارات قانونی دلایل ومنضمات : ۱- سندرسمی ازدواج شماره۲۰۹۶۶ دفترازدواج شماره سه ۲- شناسنامه و 3- دادنامه های دال برمحکومیت خوانده درمحاکم کیفری شرح دادخواست : ریاست محترم دادگاه خانواده باسلام احتراماً به استحضار می رساند موکل اینجانب منطبق با سند ازدواج به عقد دائمی خوانده درآمده و با عنایت به اینکه نامبرده به انجام جرائم عمدی متعدد براساس دادنامه های تقدیمی صادره ازشعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی محکوم به تحمل چهارسال حبس گردیده و فعلا در زندان به سر می برد و توجهاً به اینکه سابقه محکومیت ایشان در پرونده های کیفری دیگر وجود داشته که جملگی اقدامات از حیث لطمه به حیثیت خانوادگی محرز می باشد و مبین تخلف زوج ازشرایط ضمن عقد (شروط ۲-۹) می باشد، مستنداً به شروط مذکور به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیرداده است با مراجعه به دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صدور حکم طلاق و الزام خوانده و اجرای آن به لحاظ تخلف زوج ازشرایط ضمن عقد ازنوع بائن با بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات قانونی را دارم و موکل تاکنون وارد زندگی مشترک باخوانده نگردیده است.

ادامه مطلبگروه وکلای عدلجو