پروانه زناشویی

پروانه زناشویی

1. برای انجام کارهای مربوط به ثبت ازدواج زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی به چه سازمانی مراجعه شود؟ 2. آیا لازم است مرد خارجی گواهی تجرد خود را ارائه دهد؟ 3. آیا ازدواج یک مرد خارجی و زن ایرانی در خارج از ایران امکان‌پذیر است؟ 4. آیا دختر ایرانی برای ازدواج با فرد خارجی باید از پدر خود اجازه بگیرد؟

ادامه مطلب

20 نکته کلیدی در انحصار وراثت

20 نکته کلیدی در انحصار وراثت

گرفتن گواهی انحصار وراثت مدت ندارد به عبارت دیگر هر زمان می توان برای آن اقدام کرد. نکته مهم این است که اگر شخص فوت شده بعد از فروردین ۹۵ فوت شده باشد حتی برای تأخیر در پرداخت مالیات بر ارث و اظهارنامه مالیاتی هم جریمه در کار نخواهد بود.

ادامه مطلب

صفحه 2 از 2 از میانِ 11 سوالات متداولعدل جو